SLU-nyhet

Nyhetsbrev februari

Publicerad: 07 mars 2019

Hej! Här kommer information om vad som händer både i Ladok och Slukurs.

Medarbetarrättigheter

Vi kommer att byta ut hanteringen kring hur man kopplar attestanter på kurs. Vi måste göra bytet eftersom nuvarande sätt kommer att tas bort. I det nya sättet att koppla medarbetare kommer ni att ha möjlighet att koppla till modul, kurs och modul, kurstillfällen och student. Vi kommer att ha en genomgång för er senare i vår. Under tiden ska ni INTE koppla medarbetare på kurser för H19. Detta gäller attestanter.

Studentgränssnittet

Nu visas uppgift om studieaktivitet även i studentgränssnittet, kalenderhalvår och studieaktivitet.

Förbättrade funktioner

  • Ny utformning för presentationen av aviserade resultat på startsidan. Syftet är att tydliggöra att det handlar om en genväg till det som attestanten har fått e-post om.
  • Studenter med återbud kan inte längre kopplas till aktivitetstillfälle.
  • Om en student redan har ett underkänt attesterat resultat med samma examinationsdatum så visas en varning om detta i rapporteringsvyn. Gäller både vid rapportering via aktivitetstillfälle respektive kurstillfälle.

Moduler

Gör en kontroll på vad som finns visas i Slukurs och jämför med Ladok på moduler respektive version som visas när ni ska lägga in eller bekräfta nya moduler. Kontrollera även betygsskalan på modulerna. Skicka felen till oss.