SLU-nyhet

Nyhetsbrev februari

Publicerad: 19 februari 2020

Aktivitetstillfällen, webbläsare, Ladok blir en utbildningsdatabas?

Återautentisiering vid attestering av resultat

Nu behöver en attestant inte logga in flera gånger under tiden man jobbar med attesteringar. Detta gäller under aktiv session.

Webbläsare 

Ladok rekommenderar och testar Ladok mot dessa webbläsare Google Chrome, Mozilla Firefox och Microsoft Edge.

Internet Explorer rekommenderas ej.

Massetablering av resultat 

Det går att massetablera resultat på ett aktivitetstillfälle nu.

Ladok massetablering av resultat

 

Ladok massetablering av resultat

Aktivitetstillfälle

Tänk på att när ni lägger in ett resultat på ett aktivitetstillfälle och det är kopplat till en modul, blir det resultat på modulen.

Kopplas ett aktivitetstillfälle på en kurs som har Enda modul och Resultat på kurs vid attestering av modul Ja kommer det att bli resultat på hela kursen när betyg rapporteras på aktivitetstillfället.

I detta exempel är aktivitetstillfället kopplat till modulen Tentamen

Ladok Aktivitetstillfälle

 

Läggs ett aktivitetstillfälle på kursen och inte på modulen går det inte att rapportera in resultat på aktivitetstillfället.

Ladok Aktivitetstillfälle

Behörigheter

Kom ihåg att kontrollera vilka personer som är kopplade till er institution. Det är viktigt att ni meddelar oss vilka som kan tas bort.

Klicka på Systemadministration -> Välj vilken/vilka behörighetsprofiler -> Välj institution

Ladok Behörigheter

Ladok blir en utbildningsdatabas? 

Just nu pågår diskussioner om Ladok även ska bli en utbildningsdatabas. I maj kommer man att fatta ett beslut om alla lärosäten är överens. Om beslutet går igenom är planen att vi ska kunna använda Ladok som utbildningsdatabas om ca 1,5 år.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen (t.ex. tentamen)

  • Om en enstaka student ska läggas till som deltagare på ett aktivitetstillfälle så går det nu att söka fram den studenten, istället för att leta igenom långa deltagarlistor. Sökfunktionen hittar du i samma dialogruta som du lägger till deltagare från kurstillfällen.

Nyheter rörande examensbevis och tillgodoräknande

  • Noteringar som har lagts in av en användare (personal eller student) i ett bevis- eller tillgodoräknandeärende kan nu tas bort om de blivit fel. Detta kräver speciell behörighet i Ladok.

Nyheter rörande nationell översikt

  • När du skriver ut den nationella översikten så får du nu med mer information på varje sida av utskriften.
  • Titel som har rapporterats in på en modul visas nu om du väljer det detaljerade visningsläget.
  • Avbrott visas nu bara i det detaljerade visningsläget (du ser den alltså inte längre i betygskolumnen för kurserna).
  • Nationell översikt visar nu underliggande kurspaketering (alltså t.ex. inriktning) under den överliggande kurspaketeringen (t.ex. ett program) på samma sätt som i fliken ”Översikt”.

 

Nyheter rörande masshantering av deltagare på kurstillfälle

  • Funktionaliteten ”Ta bort registrering för flera” (som kom vid förra uppdateringen av Ladok) har förbättrats. Nu är det möjligt att ta bort registreringar för studenter som är omregistrerade. Det är även möjligt att ta bort en registrering efter studieperiodens slut, detta kräver dock mer behörighet i Ladok.

Nyheter rörande resultatrapportering

  • Betavyn för resultatrapportering för en student (”enpersonsrapportering”) är nu ordinarie vy, vilket innebär att du kommer direkt till betavyn när du klickar på en kurs i studentens översikt.  Det går fortfarande att växla till den tidigare vyn om man vill.

Nyheter rörande studentgränssnittet

  • Nu kan även studenter begränsa resultatintyg på kurspaketering, tidigare kunde endast personal göra det i Ladok.

 

Med vänlig hälsning / Kind regards

Ladoksupporten