SLU-nyhet

Nyhetsbrev december

Publicerad: 08 januari 2020

Årsredovisning 2019, nyheter resultatrapportering och tillgodoräknande, studieaktivitet och finansiering

Påminnelse årsredovisning 2019

Senast 10/1-2020 ska registreringar och resultat för 2019 vara inrapporterade i Ladok. Aktivitet och försörjning ska läggas in på doktoranderna.

Generella nyheter

  • I deltagarlistan för kurspaketeringar är nu texten ”Visa alla i denna version” ändrad till ”Visa alla deltagare inom kurspaketering”. Genom att kryssa i rutan visas deltagare från alla tillfällen av kurspaketeringen, oavsett vilken version av kurspaketeringen de går.

Nyheter rörande resultatrapportering

  • När man skapar en medarbetarrättighet (för rapportörer eller attestanter) på individuella åtaganden kan man nu se den aktuella studentens namn och personnummer.
  • När resultat rapporteras in på ett aktivitetstillfälle så läggs förslag på examinationsdatum in automatiskt (utifrån aktivitetstillfällets datum). Detta gäller både i rapporteringsvyn för aktivitetstillfället och i funktionen ”Klistra in resultat”.

Nyheter rörande tillgodoräknande

  • Det är inte längre möjligt att skapa ett tillgodoräknande med mål ”Kurs” om studenten redan är registrerad på den kursen, eller har avbrott på kursen men redan fått resultat på modul inom kursen.
  • Det är inte längre möjligt att koppla ett tillgodoräknande till en kurspaketering där studenten har avbrott eller återbud. I rullistan över kurspaketeringar att koppla tillgodoräknandet till är kurspaketeringen utgråad och kan inte väljas.
  • Om man väljer att koppla ett tillgodoräknande till en kurspaketering som inte har påbörjats visas informationen: ”Vald kurspaketering är ännu inte påbörjad. Först när studenten registrerats på ett ingående kurstillfälle kommer tillgodoräknandet att synas i alla vyer.”. Det går fortfarande att koppla tillgodoräknandet till den kurspaketeringen.

Studieaktivitet och –finansiering

Studieaktivitet och -finansiering kan nu dokumenteras i ett separat fönster direkt från listning av deltagare i vyn Deltagande - Kurspaketering. Man söker ut deltagare på ämneskoden och klickar på deltagare. Längst till höger finns då ett val för studieaktivitet och –finansiering där man lägger in uppgifterna. Sen går man vidare i listan för deltagare.

Bild utdata studeieaktivitet

Utdata

Utdata Studieaktivitet och -finansiering har kompletterats så att det nu är möjligt att söka ut doktorander som saknar dokumenterad studieaktivitet och -finansiering för aktuell period under förutsättning att de har en registrering för den aktuella perioden.

Utbildning

Nya e-learningkurser: resultathantering via betastartsidan – nya sidan gjord för lärare

Nu finns nya e-learningkurser som beskriver hur en användare i Ladok rapporterar respektive attesterar resultat via den nya betastartsidan. I kurserna demonstreras t.ex. hur en användare rapporterar på modul eller på aktivitetstillfällen, attesterar resultat eller tar bort attesterade resultat. Målgruppen för kurserna är personer som ska börja rapportera eller attestera resultat i Ladok, och som inte har några förkunskaper om systemet.

Kurserna finns tillgängliga på svenska och engelska.

Här hittar du kurserna:

• Rapportera: https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/resultat/rapportera-resultat

• Attestera: https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/resultat/attestera-resultat