SLU-nyhet

Nyhetsbrev december

Publicerad: 15 december 2020

Här kommer årets sista nyhetsbrev. Fr.o.m. nästa år kommer vi att skicka ut nyheter var 14’e dag. Ladok uppdateras med dessa mellanrum och det är bra om ni får informationen innan ni ser förändringarna själva i systemet och undrar vad det är.

Poäng på avhandling för doktorander

Ni behöver inte längre lägga in poängen på avhandlingen för doktorander. Ni kan med andra ord lämna det fältet tomt när ni lägger in titeln på avhandlingsarbetet.

Nyheter rörande resultatrapportering

Nyheter rörande kurstillfällen

  • Ikonerna som visas på flikarna när man sökt fram och gått in på en kurs har ändrats för: Resultatuppföljning, Deltagande och Aktivitetstillfällen.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

  • I vyn för att söka fram aktivitetstillfällen har fälten för tillfälleskod och kurskod bytt plats så att fältet ”Kurskod” nu ligger till vänster om ”Tillf.kod” på samma sätt som det är i liknande utsökningsvyer för kurser/kurstillfällen.

Nyheter rörande Ladok för studenter

  • På inloggningssidan kan studenter nu välja att logga in med antingen lärosäteskonto, konto på antagning.se eller eduID. För studenter som tidigare har använt samma inloggningstjänst som används i Ladok (SeamlessAccess) så är identitetsutfärdaren som de då använde förvald.

Nyheter rörande forskningsarbeten

  • Det är nu möjligt att lägga till nya studieperioder på forskningsarbeten för flera doktorander samtidigt. Detta kräver att användaren har getts behörighet för funktionen. Lathund hittar du här.

Nyheter rörande bevis

  • I betavyn för fotnotshanteringen i bevisärenden och i fotnotsfliken i bevisinformation har några mindre förbättringar genomförts, t.ex. införande av snabbkommandon (ctrl+s för Spara resp esc för Avbryt) och justering av hjälptexter.

Nyheter rörande sökning av folkbokföringsadresser

  • Vid sökning på identitets- och adressuppgifter visas både efternamn och mellannamn. Om tilltalsnamn är angivet i hos skatteverket så fetmarkeras det i listan.
  • Vid sökning på personnummer och om personenen är avregistrerad, visas avregistreringsorsak i en blå informationsruta.

Nyheter rörande nationell översikt

  • För utbildning och modul utan angiven omfattning så visas nu omfattning i de fall det angivits vid resultatrapportering.

 

Vi önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Vi hörs nästa år!