SLU-nyhet

Nyhetsbrev augusti

Publicerad: 16 augusti 2020

Registreringsperiod på kurs och nyheter

Nyheter rörande studiedeltagande

  • I flikarna ”Översikt” samt ”Studiedeltagande” sorteras nu kurspaketeringar (t.ex. program eller ämne på forskarnivå) enligt:
    1. I första hand utifrån tillstånd på kurspaketeringen.
    2. I andra hand utifrån senaste aktuella kurspaketeringen.
  • Nu går det att registrera en student på ett kurstillfälle även om det delvis överlappas av en avstängningsperiod. För att göra detta krävs att användaren har tilldelats behörighet specifikt för det.
  • I fliken ”Översikt” visas nu ej påbörjade kurspaketeringar (t.ex. program) endast under det första halvåret som det pågår. Om det finns tillgodoräknanden (för hel kurs eller ”annan specifikation”) kopplat till kurspaketeringen eller en underliggande kurspaketering (t.ex. programinriktning) så visas alltid kurspaketeringen i fliken ”Översikt”.

Nyheter i Utbildningsinformation

  • När utbildning eller utbildningstillfällen söks fram så visas nu filtreringen ”Avvecklad/inställd” som en egen kryssruta, istället för att ligga i fältet ”Status” som det tidigare gjort.
  • När utbildningstillfällen har sökts fram så visas nu kolumnen ”Version” istället för ”Aktuell version”. I kolumnen visas versionsnummer för utbildningen.

Nyheter rörande tillgodoräknande

Det går nu att låta Ladok skicka ut en mejlavisering till den person man tilldelar ett ärende för tillgodoräknande. Detta styrs via en checkbox i när tilldelningen görs.

 

Nyheter i Uppföljningsrapporter

Nu visas rapportparametrarna på engelska i det fall användaren valt engelska som språk.

Nyheter rörande utdata

I ”Utdata: Deltagande Kurs” och ”Utdata: Deltagande kurspaketering” är det nu möjligt att exportera till CSV-fil (för att öppna i t.ex. Excel), även om man har gjort en utsökning med många kurser respektive kurspaketeringar.

Nyheter rörande forskarnivån

Det är nu möjligt att lägga till en ny studieperiod på tillfällen för forskningsarbeten direkt från fliken ”Studiedeltagande”. Detta kräver dock att man har behörighet för att göra detta i Ladok.

Nyheter rörande studieavgifter

I en post för studieavgiftsskyldighet där studenten är ”Ej avgiftsskyldig” och orsaken är ”Övriga orsaker” kan nu ”Till och med datum” anges.

Registreringsperiod på kurser

Det har inkommit önskemål från flera institutioner om att få lägga in registreringsperiod själva på kurser varje termin. Vi bestämmer att det blir så. Vi skickar en påminnelse när det är dags att lägga in registreringsperioderna. Kom ihåg att inte lägga in det på åk 1 kurser (första kursen på termin 1) och EX-kurser. EX-kurser kan ni göra det på om alla blanketter osv är färdiga.

På EX-kurser H20 som startar 201102 har vi tagit bort registreringsperioden på.

Men inte på EX0852 Inst 644)  där ligger det en väldigt lång registreringsperiod som bör ses över.