SLU-nyhet

Nyhetsbrev april

Publicerad: 15 april 2020

Moduler H20 och nyheter.

Moduler H20

Kom ihåg att sista datum för att lägga in moduler H20 är 31 maj. Ni ska bara lägga in moduler på nya kurser eller om en det ska vara en förändring av moduler. Ni behöver inte göra något om modulerna ska vara som tidigare terminer. Så fort ni klickar på moduler klara går uppgifterna över till Ladok. Efter det går det inte att ändra moduler.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I fliken ”Att attestera” på startsidan visas nu även resultat som är förberedda för borttagning.
 • All visning av resultat som behöver attesteras är borttaget från flikarna ”Mina kurser” och ”Mina kurser (Organisationsrättigheter)” på startsidan. Resultat som behöver attesteras visas i den nya fliken ”Att attestera” (som nu är först i ordningen av flikar på startsidan).
 • När utkast eller attesterade resultat tas bort via ”enpersonsrapporteringen” (där resultat hanteras för en enstaka student) så visas nu vilka fält (d.v.s. även eventuella resultatnoteringar) som kommer tas bort i bekräftelserutan.
 • Felet som gjorde att det ibland i webbläsaren Firefox inte gick att fylla i betyg i ”enpersonsrapporteringen” (där resultat hanteras för en enstaka student) har rättats.

Nyheter i utbildningsinformation

 • När utbildningstillfällen (t.ex. kurstillfällen eller programtillfällen) har sökts fram i utbildningsinformation kan du välja att hämta en CSV-fil med sökresultaten, den kan du sedan öppna i t.ex. Excel.

Nyheter i utdata

 • När en CSV-fil hämtas i ”Utdata: Aktör”, ”Utdata: Studieaktivitet och –finansiering” eller ”Utdata: Deltagande kurs” så får du nu ut alla resultat, hämtningen begränsas alltså inte till antal resultat som visas per sida i Ladok eller till max 400 st. Du ser även dina valda utsökningsparametrar i filen.

Nyheter i studentgränssnittet

 • När studenter ansöker om bevis så har möjligheten att bifoga dokument lyfts in som steg 3 i bevisansökan (på de lärosäten som studenter tillåts bifoga filer), istället för att göras efter själva ansökan har skickats in.
 • När studenter ansöker om bevis så visas nu deras kontaktuppgifter när bevisansökan har skickats in.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Nu går det att ta bort ett kurstillfälle från ett aktivitetstillfälle om ingen student vid det aktuella kurstillfället är tillagd som deltagare på aktivitetstillfället.
 • Det går inte längre att skapa skapa eller uppdatera ett aktivitetstillfälle där man angett prefix för anonymiseringskod men inte angett att det ska vara ett anonymt aktivitetstillfälle (tidigare har det gått att skapa dessa aktivitetstillfällen via integrationer).

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • När ändringar görs i ett ärende för tillgodoräknande efter det har klarmarkerats så visas nu vad det är som ändrats i noteringarna längst ned i ärendet.
 • I ärenden för tillgodoräknande tillåts nu åter igen radbrytning i beskrivningsfältet för ”Annan specifikation”.