SLU-nyhet

Nyhetsbrev april

Publicerad: 29 april 2019

Läs om moduler H19, OM-registrering, attestanter/handledare och förändringar.

OM-registrering

När ni ska göra om-registreringar kan ni skicka uppgifter om kurstillfället till oss så lägger vi in det i Ladok. Då slipper ni sitta och göra individuella åtaganden. De uppgifter vi behöver är de gulmarkerade rubrikerna:

Attestanter och externa handledare

Ett förtydligande:

Rollinnehavarens huvudsakliga arbetsuppgifter i rollen är att attestera betyg eller etableras som handledare i utbildningsadministrativa systemet Ladok.

  • Examinationsrätt - hela institutionen, per ämne (Utbildningshandboken 4.4).
  • För en enskild examinator är beslutet från prefekten knutet till den specifika kursen, inte en allmän ”examinationsrätt”. Det finns särskilda kompetenskrav som en examinator måste uppfylla (Utbildningshandboken 4.6)
  • I normalfallet är det huvudansvarig institutions prefekt som tar beslut om att utse en person vid den egna institutionen som examinator. I undantagsfall kan det förekomma att examinatorn är anställd vid en medansvarig institution, och då ska det ändå vara prefekten vid den huvudansvariga institutionen som fattar beslutet (Utbildningshandboken 4.5).

Prefekt el. motsvarande godkänner personers rollinnehav i Idis på sin egen organisatoriska enhet. Medansvariga institutioner se ovan punkt tre.

Handledare på forskarnivån

De personer som ska vara handledare på forskarnivån ska också etableras i Idis med rollen examinator. Biträdande handledare som inte ska göra något alls i Ladok, externa personer som inte har svenskt personnummer, behöver inte etableras i Idis. Dessa lägger du in som en anteckning under studentuppgifter i Ladok. Det går att lägga in externa handledare som verksamma i Idis om man vill.

Nya förändringar i Ladok
  • Hantera modul utan angiven omfattning i resultat
  • Rättning av tillgodoräknande – lägga till kurspaketering, stavfel på benämning
  • Möjliggör rättning av andra meriter
  • Möjliggör rättning av andra resultat
Moduler

Modulerna ska vara inlagda i Slukurs senast 31/5 för H19. Vi för över modulerna till Ladok efter detta datum. Se till att ni har rätt uppgifter i Slukurs såsom betygsskala, poäng. Vi kan inte registervårda dessa uppgifter i Ladok när det är överfört. Glöm inte att alla kurser som ligger under behandling i Slukurs med förslag klar och kursplan fastställd. Ni måste se till att nya moduler läggs in eller bocka i rutan ’moduler klara’ om samma moduler ska gälla som finns inlagda redan.