SLU-nyhet

Nyhetsbrev 7 - 2022

Publicerad: 09 september 2022

December

I veckans uppgradering påverkas du endast av små förändringar i Ladok. 

Exempelvis så har utsökningen i ”Utdata Studieaktivitet och –finansiering” rättats så den fungerar som vanligt. 

CSV-filen som kan hämtas från ”Sök aktivitetstillfälle” står nu samma rubriker som på sidan i Ladok. 

Förbättrade funktioner 

 • Under Medarbetarrättigheter så saknades en del kurser i sökfältet "Rättigheten avser kurs".
 • Utbildningsinformation:
  • I utskriftsvyn av plan visas nu även rader där rubrik och text är på samma rad korrekt.
  • Åtgärder i syfte att förbättra tillgängligheten i HTML-vyn för plan. HTML-vyn visas nu i ett fönster utan meny och sidfot. 

Viktiga rättningar 

Studentvyn

 • Nu visas den svarta personlisten i fliken "Studentuppgifter". Uppgiften följer med när du scrollar ner. 

Studentärenden

 • Nu visas rätt text i den svarta listen högst upp i fliken "Ärendestatistik". 

Utbildningsinformation

 • Justerat visningen av text på HTML-vyn för engelsk plan så att texten inte går visas utanför sidan.
 • Nu går det att ta bort en version av en utbildning i status utkast, även i de fall det har funnits en obeslutad plan kopplad till den.
 • Nu visas ingående delar/moduler på HTML-sidan för plan. 

Utbildningsplanering: 

 • När ett multispråksattribut (attribut med fält för både svenska och engelska) uppdateras så visas det nu det återigen rätt både i "Att göra"-fliken samt fliken dit attributet tillhör (grunduppgifter eller tilläggsuppgifter).
 • Det finns ett fält som man kan lägga anteckningar i när man skickar tillbaka en kurs för ändring. En kommunikation om vad som behöver ändras. 

Nyheter rörande studiedeltagande 

 • I listan över deltagare på kursen har en varningstriangeln lagts till för de studenter som har behörighetsvillkor. Klicka på triangeln för att se information om vad behörighetsvillkoret rör. 

 

Detta är sista gången det kommer ett Nyhetsbrev. Från och med nästa år kan ni kan läsa om nyheter på Ladok.se. 

Vi lägger in en blänkare i Teamet för Utbildningsadministratörer när det finns Nyheter att titta på i Ladok.se. 

Sändlista ur Idis 221222 på UR-rollen 

God Jul och Gott Nytt År! 

Annica och Mattias