SLU-nyhet

Nyhetsbrev 6 - 2022

Publicerad: 09 september 2022

November

Nyheter rörande resultatrapportering 

 • Vid resultatrapportering på ett kurstillfälle eller aktivitetstillfälle går det nu att filtrera bort de studenter som har gjort avbrott på kursen. Bocka för ”Dölj avbrott” överst på sidan för att filtrera bort studenterna. 

 • Designen på fliken ”Resultatuppföljning” har förändrats något. De största förändringarna är att filtrering på tillstånd (registrerad, avbrott, avklarad) nu görs högst upp på sidan och val av vilka moduler som visas görs via knappen ”Visa moduler” ovanför tabellen. 

Nyheter rörande sök kurstillfällen

 • När kurstillfällen har sökts fram kan man nu även se information om finansieringsform. Välj om kolumnen ska visas via ”Anpassa kolumner”. 

Nyheter rörande tillgodoräknande 

 • När ett tillgodoräknande ska avse moduler (valet ”Tillgodoräkna som” -> ”del av kurs”) går det nu att även välja moduler från tidigare kursversioner. Det går bara att välja moduler från kursversioner som studenten är eller tidigare har varit registrerad på. Gäller både när studenter ansöker via Ladok för studenter och i ärenden som hanteras i Ladok för personal. 
 • När studenter ansöker om tillgodoräknanden via Ladok för studenter kan de inte längre välja moduler som tillsammans motsvarar omfattningen för hela kursen i ”Tillgodoräknas som”. Detta är gjort för att förhindra att studenter som menar att få hela kursen tillgodoräknad väljer att få alla moduler tillgodoräknade, istället för helkurs. 

Nyheter rörande aktivitetstillfällen 

 • Länken som leder till kursen (från vyn för ett aktivitetstillfälle) visas nu vilken version som avses. 


 • Exporten till CSV från vyn ”Sök aktivitetstillfälle” visar nu även om aktivitetstillfället är inställt. 

 

Oktober 

Nyheter rörande kurspaketering 

 • På sidan för att söka kurspaketering kan du nu välja vilka sökfält och kolumner som visas (valet sparas i din webbläsare). Istället för att kryssa i en ruta för att se en summering av antal påbörjade, avbrott m.m. så väljer du nu att visa det via val i ”Anpassa kolumner”. Om du ändrar antalet sökträffar som visas så sparas det också i webbläsaren. 


 • I fliken ”Deltagare” för en kurspaketering görs filtrering av tillstånd (påbörjad, avbrott m.m.) numera i en ruta högst upp på sidan. För att visa deltagare från alla tillfällen görs valet numera via tillfällesväljaren (högst upp till vänster). 

Nyheter rörande studieavgifter 

 • På sidan ”Studieavgiftsskyldighet” finns nu en tabell som sammanfattar studentens status för studieavgiftsskyldighet för en given datumperiod. Så om det finns flera beslut om studieavgiftsskyldighet för ett visst datum visar tabellen endast ut den status som har högst rangordning. på så sätt får du en enklare överblick. 

Nyheter rörande Ladok för studenter 

 • Om studenter ska anmäla sig själva på en tentamen (eller annan typ av aktivitetstillfällen) så ser de nu en nedräkning av hur många dagar tills anmälningsperioden öppnar respektive stänger. 

Nyheter rörande aktivitetstillfällen 

 • När aktivitetstillfällen skapas kan de sparas som utkast, då visas de inte för studenter och det kan inte heller användas för resultatrapportering. Genom att spara aktivitetstillfällen som utkast kan administratörer planera sitt arbete bättre eftersom de kan förbereda terminens aktivitetstillfällen under en längre tidsperiod, för att sedan publicera dem när studenterna ska kunna se dem. När ett aktivitetstillfälle publiceras visas det för studenter och kan användas för resultatrapportering. Se handhavande i lathunden ”Skapa aktivitetstillfälle”. 

 • Det går nu att ange in många platser som finns till förfogande för aktivitetstillfället (t.ex. antal platser i den bokade lokalen). Informationen kan användas för att hålla koll på hur många av platserna som bokas upp. Observera att antalet platser inte är en begräsning – fler studenter kan alltså anmäla sig. Det går även att aktivera avisering, så att valda användare får ett mail när ett visst antal studenter har anmälts. Se handhavande i lathunden ”Skapa aktivitetstillfälle”.

 • För att beräkna anmälningsperiod behöver användaren nu klicka på ”Beräkna anmälningsperiod” för att uträkningen ska göras. Tidigare skedde beräkningen per automatik. När ett aktivitetstillfälle kopieras så följer det angivna antalet dagar med till det nya tillfället, men inte anmälningsperiod. 


 • I vyn ”Sök aktivitetstillfälle” går det nu att hämta en CSV-fil med de aktivitetstillfällen som sökts fram, t.ex. för att kunna hantera listan i Excel. När listan öppnas i Excel kan den behöva formateras för att all information ska visas, det enklaste sättet är att markera alla celler och sedan dubbelklicka i rubrikraden mellan två kolumner och sedan mellan två rader. 

Nyheter rörande resultatrapportering 

 • Det går inte längre att ta bort enskilda betyg eller examinationsdatum från ett klarmarkerat resultat. Syftet med förändringen är undvika att användare av misstag tar bort information från ett klarmarkerat resultat vilket skulle leda till att resultatet inte går att attestera. Det är fortfarande möjligt att byta till ett annat betyg eller datum – eller att ta bort det klarmarkerade resultatet helt och hållet. 

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.