SLU-nyhet

Nyhetsbrev 5 - 2022

Publicerad: 09 september 2022

Här kommer information om bl. a nyheter som kommer. Man har gjort förändring av utseendet av hur man söker kurstillfälle och själva resultat bilden för rapportera och attestera kurser. Vi har även återinfört krav på utbildning innan man får behörighet i Ladok. Utbildningen består av några filmer som är ca 1,5 – 5 minuter. Man kan även ta del av manualer. 

Registreringar

OM-registrering – Gör ett kurstillfälle om det är flera studenter som ska OM-registreras på samma tillfälle. Lägg in kod OM följt av samma tre siffror i kurskoden. Individuella tillfällen – Gör att du kan anpassa tillfället för en student. Lägg in kod två första bokstäverna i förnamn och efternamn + en siffra. Ex. Kajsa Warg KAWA1, KAWA2 om det blir fler individuella tillfällen 

Utbildning – behörighet i Ladok 

För att få behörighet i Ladok krävs det från 1 oktober att man gått igenom materialet: Grunderna i Ladok, Resultat och Attestera resultat och därefter gjort Quiz i Canvas. 

Administratör – Grunderna i Ladok och Resultat 

Examinator – Grunderna i Ladok och Attestera resultat 

Lärare – Grunderna i Ladok och Resultat 

ISP 

Kom ihåg att ni bör lägga in datum på förändringar i ISP även i Ladok. Doktorander hör av sig och undrar varför det inte finns några uppgifter om detta i Ladok. 

Förändrat utseende Resultat och sök kurstillfälle 

Förändringar i resultat och sök kurstillfälle planeras att levereras 14 september. 

Manualer

 • Rapportera resultat (Power point) Lathunden visar hur flödet för att rapportera kommer se ut från och med 14 september 
 • Attestera resultat (Power point) Lathunden visar hur flödet för att attestera kommer se ut från och med 14 september 

Förbättrade funktioner 

Utbildningsinformation

 • Högerklick i inmatningsfält med stöd för formatering (texteditor) ger inte längre möjlighet att skapa en länk. Istället är det synkat med hur övriga fält fungerar vid högerklick. 
 • Inmatningsfält med stöd för formatering (texteditorn) räknar nu antal tecken istället för antal ord. 

Ändringslogg aktivitetstillfälle

 • Mouseover fungerar nu även i kolumnen "Aktivitetstillfälle", så att man kan hålla muspekaren över benämningen för att läsa hela texten. Detta fungerar sedan tidigare i kolumnerna Kurs och Modul. 

Viktiga rättningar 

Aktivitetstillfällen

 • Nu fungerar återigen paginering av deltagarlistan korrekt. Tidigare fanns ett fel som gjorde att när användaren tog bort eller avanmälde en student så skickades användaren tillbaka till sida 1, istället för att stanna kvar på sidan man tog bort studenten från. 

Utbildningsinformation

 • Nu visar utskriftsvyn för plan korrekt enhet för omfattningen på utbildningen och ingående moduler, oavsett utbildningstyp. 
 • Rättning av fel som uppstod vid export till CSV vid val av vissa kolumner i kombination med stora sökresultat i "Avancerad sökning" av utbildningstillfällen. 
 • Åtgärdat ett fel som gjorde att det inte gick att se sista sidan av sökresultatet i "Avancerad sökning" när resultatet var paginerat. 
 • Registreringar där omfattning saknas överförs nu inte till CSN. 
 • Rättar fel som uppstår vid dela struktur för kurspaketeringstillfällen om antagningsförfarande inte är valt på boxar i strukturen. 

Studiedeltagande

 • Varningstriangel visas nu som förväntat i samband med behörighetsvillkor på student. 

Studieaktivitet och -finansiering

 • Utsökning av doktorander tar nu även med doktorander där ämnestillfället är pågående och studieperiodens slutdatum har passerat.