SLU-nyhet

Nyhetsbrev 2 - 2022

Publicerad: 15 mars 2022

Nya funktioner

Ladok för studenter

 • I ansökan om tillgodoräknande kan studenter nu välja mål och grund för tillgodoräknandet utifrån en lista över sina kurser och andra typer av resultat som finns i Ladok.

Processtöd

 • All funktionalitet som tidigare varit beta-funktionalitet släpps till produktionsmiljö. Processtöd är en valfri konfigurerbar funktionalitet som kan användas för att vägleda användare och koordinera arbete.

Systemadministration

 • Trädet i organisationsstruktur har fått nytt utseende som följer det nya designramverket.

Tillgodoräknande

 • I ärenden som skapats via den nya ansökan om tillgodoräknande kan handläggaren använda studentens valda kurser och meriter för att lägga till grunder och mål i ärendet.

Förbättrade funktioner

Inloggning

 • Om den vanliga knappen för val av lärosäte inte kan visas vid inloggning, visas en enklare knapp för att välja lärosäte.

Resultatuppföljning

 • Uttagstidpunkt har lagts till i filnamnet vid csv-export från Kurs -> Resultatuppföljning.

Sök aktivitetstillfälle

 • Kolumnen för kurskod visar nu hela kurskoden.

Tillgodoräknande

 • Nu levereras nya lokala texter som kommer visas upp i den nya ansökan om tillgodoräknande (ansökan levereras i version 1.90.0). De lokala texterna är förifyllda med ett förslag på text, men lärosätet kan ändra dem. De lokala texterna som används i nuvarande ansökan har nu "(gammal)" i benämningen.

Bevisinformation

 • Nu räcker det att användaren har behörighet till systemaktiviteten "Bevis: Läsa bevisinformation" för att denne ska kunna läsa information om bevisinställningar.

Delad examen

 • Sidan för kontroll av delad examen hanterar nu valt språk korrekt.

Examen

 • Användaren stoppas nu från att göra förändringar i bevisunderlaget som kan leda till inkonsistens. Sådana förändringar gäller framförallt då samma bevisunderlag manipuleras från två flikar/fönster samtidigt. Tidigare kunde det bli systemfel i dessa fall, nu får man istället en gul varningsruta med en uppmaning om att uppdatera sidan.

Processtöd

 • Det har genomförts mindre justeringar av administrationsgränssnittet för processtöd.

SCB-rapporter

 • Lärosätet behöver inte uppdatera sitt grunddata för att kunna skicka beställning till SCB. Periodlistan på beställningssidan för SCB-rapporter visas nu oberoende av om nästkommande kalenderhalvår har definierats i grunddata.

Studiedeltagande

 • Kurs-deltagande-fliken följer nu det nya designramverket. I och med detta sparas användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren samt att filtreringen av tillstånd nu flyttats från tabellhuvudet till överst på sidan.  

Viktiga rättningar

Bevisinformation

 • Nu fungerar återigen sidhjälpen korrekt i dialogrutan för automatiska fotnoter i Bevisinformation.

Enpersonsrapportering

 • Knappen för att attestera som fanns under "Åtgärder" har tagits bort, ordinarie attesteringsknapp finns kvar ovanför tabellen.
 • Rättning så det nya betyget visas i dialogrutan vid attestering av ett ändrat resultat.

Examen

 • I bevisärenden kunde det bli systemfel ifall aktuell student endast hade resultat av typen "Annat resultat", och någon av dem hade koppling till kurspaketering. Detta är nu hanterat, så att det inte längre orsakar systemfel.

Sök aktivitetstillfällen

 • Sortering av ingående kurstillfällen är återställd så det återigen sorteras på datum.

Sök population

 • När en ny sökning görs rensas de meddelanden som handlar om tidigare sökning bort.

Uppföljning

 • Begränsning på kön i rapporten Genomströmning kurspaketeringstillfälle slår nu igenom i rapportunderlaget.
 • Begränsning på kön i rapporten Genomströmning kurstillfälle slår nu igenom vid export av rapportunderlaget.
 • Genomströmning kurstillfälle flera mindre rättningar har gjorts i exporten av rapportresultatet.

Utbildningsinformation

 • Rättat så att de nya attributen "Behörighetskrav" och "Mål" nu går att registervårda.
 • Rättning så att "Skriv ut"-knapparna är korrekt placerade i flikarna Plan och Litteraturlista.
 • Rättning så att valet "Används ej" nu kan väljas på attributgruppen "Huvudområde med fördjupning".

Delad examen

 • Sidan för kontroll av delad examen kan nu hantera extra mellanslag i kontrollkod och personnummer. Dessa ignoreras nu så att koden/personnumret fungerar i alla fall.
 • Sidan för kontroll av delad examen tillåter nu inmatning av fler tecken i rutorna för kontrollkod resp. personnummer.

Examen

 • Hantering av fotnoter så att samtliga syns även om det skapas fler fotnoter än vad som ryms på en sida.

Resultatrapportering

 • Det går återigen att attestera ändring av attesterade resultat. Tidigare uppstod ett stoppande fel.

Uppföljningsrapporter

 • Vid gruppering på kombinationer av kurspaketeringstillfälle och kurstillfälle visas nu kolumner korrekt även vid andra grupperingsnivån.

Utbildningsinformation

 • Det har fixats ett problem som innebar att det inte var möjligt att ta bort utkast av utbildningar.