SLU-nyhet

Nyhetsbrev 2 - 2021

Publicerad: 01 mars 2021

Intyg

 • Nu finns ett nytt och förbättrat registreringsintyg som kan hämtas av personal och studenter.
 • Nu finns ett nytt och förbättrat intyg över förväntat deltagande som kan hämtas av personal och studenter.

Kod på individuella tillfällen för forskarnivå

Nu går det att lägga in en tillfälleskod när ni skapar tillfällen för individuella kurser. Som det ser ut idag så blir det bara två streck när man söker fram dessa tillfällen. Det blir enklare att hitta doktoranden på individuella tillfällen om det finns en kod.

Ni skapar en kod på fem tecken, se gult fält nedan. Vi la in en kod, TEST1. I anteckningsfältet kan ni lägga SLU-Id om det finns ett diarienummer, Se bild två. På bild tre ser ni hur det ser ut på doktoranden. Bild 4 visar hur det ser ut om ni tittar i fliken utbildningsinformation.

Koden kan exempelvis vara initialerna på doktoranden följt av ett löpnummer, AK001. Eller två första i förnamnet och två första i efternamnet följt av en siffra, ANKA1, ANKA2 osv . Ni bestämmer själva.

Intyg – nivå inom studieordning

Förbättrade funktioner

 • Examen: Samma fotnot sätts nu inte två gånger i samma bevis även om två olika kurser tas med som tillhör olika studieordningar men har samma avvikande enhet för omfattning.
 • Examen: Om en automatiskt genererad fotnot blir för lång (över 2000 tecken, vilket kan ske vid väldigt stora tillgodoräknanden) kommer ett informationsmeddelande om att man behöver hantera fotnoten manuellt.
 • Sök i folkbokföringsuppgifter: I de fall en student söks fram som också är etablerad i Ladok så finns nu en länk som leder till studentens översikt.
 • Nya logotyper för intyg och bevis inlagda enligt beställningar från lärosäten.
 • Översikt pågående rapportering: Nu kommer attesteringslänk på startsidan även för gamla klarmarkeringar, i de fall dessa aviserats till attestant på nytt.

Viktiga rättningar

 • Tillgodoräknande: Rättning av ett fel som gjorde att det blev systemfel om man försökte använda ett Annat resultat utan omfattning som grund för tillgodoräknande.
 • Students översiktssida: Rättning av summering när omfattning på modul har angivits manuellt vid resultatrapportering på modul utan angiven omfattning.
 • Utbildningsinformation: Nu är det tydligare i gränssnittet när version av utbildning i status utkast tas bort.
 • Uppföljning: Utsökningsparametern för Studieavgiftsbetalning visas nu korrekt för sparade utsökningar.
 • Uppföljning: I rapporten "Studiedeltagande-antagning" visas nu utsökningsparametern för Nyantagna korrekt för sparade utsökningar.
 • Resultatintyg: Korrigerat summering av tillgodoräknanden av typ fritext
 • Ladok för personal: Rättning av namnhantering vid inloggning
 • Rättat så att när man anger värde för attributet Utbildningsområde per organisationsenhet för modul visas värdet för organisation i gränssnittet.
 • Intyg över förväntat deltagande: Rättning av diverse mindre fel
 • Rättat så det återigen är möjligt att sortera på "Läses inom" i vyn Kurs - Deltagande
 • Vid skapa utbildningstillfälle placeras nu markören i första fältet i gränssnittet
 • Korrigerat så att kontroll av att giltighetsperioden är passerad sker för attributen Studietakt, Undervisningstid och Finansieringsform
 • Omfattningsvärde för studieperiod visas nu korrekt i fliken grunduppgifter på utbildningstillfälle.
 • Rättning i nya Ladok för studenter: felet som gjorde att utbildningar och summering dubblerades i vissa fall har åtgärdats.
 • Rättning så att det nu fungerar korrekt vid resultatrapportering (även enpersonsrapportering) för en student som har registrerats på nytt efter att flytt av kurstillfälle i status komplett har gjorts.

Idis – examinator rollen

Vi får mejl från Idis när en roll upphör tex. examinatorssrollen. När vi får det mejlet tar vi bort behörigheten i Ladok. Det har på kort tid inkommit mejl där det ligger ett t o m datum på examinatorn som inte har slutat. Om det är så att ni inte kan lägga in resultat med en examinator som ni vet fortfarande ska vara behörig, titta då Idis först på vad som finns inlagt där innan ni kontaktar oss. Ändra uppgiften i Idis så får vi ett mejl att en ändring är gjord.