SLU-nyhet

Nyhetsbrev 1 - 2022

Publicerad: 16 januari 2022

Utbildningsinformation

 • Nu finns möjlighet att skapa litteraturlistor.
 • Nu finns ny funktionalitet för att kunna märka upp och identifiera ett utbud, detta kallas för planeringsomgång. För att använda detta behöver nytt attribut läggas in i lärosätets utbildningsmallar och nya grunddatavärden skapas. Just nu kan funktionaliteten endast användas för inmatning, längre fram kommer man kunna använda det för strukturerade sökningar och sorteringar.
 • Om en sektion för ett enskilt attribut används i dokumentkonfigurationen visas värdet för attributet inte längre i utskriftsvyn i de samlingssektioner där attributet ingår.

Externa intressenter:

 • Ny funktionalitet som tillåter externa intressenter som inte vanligtvis får hämta data från Ladok nu kan göra det via medgivande från studenten.

Examen

 • Det går nu, via knappen "Visa ansökan" i ett bevisärende, att ta fram en tydlig bild av studentens bevisansökan i pdf-format. Denna funktionalitet är huvudsakligen framtagen för att möta Överklagandenämnden för högskolans behov av att i överklagandeärenden kunna se ursprunglig examensansökan.

Förbättrade funktioner

Examen

 • Valboxar/selectboxar ryms nu bredvid varandra i dialogrutan för Beviskombination när det hanteras i Bevisinformation.
 • I Bevisinformation sorteras nu Bevistyper korrekt i listan.
 • I bevisärendens fotnotsvy visas nu endast de fotnoter som faktiskt kommer ut på bevisdokumentet. D.v.s. om någon specifik kolumn (t.ex. betyg) inte visas i bevisdokumentet så visas inte heller eventuella automatiska fotnoter för den kolumnen i bevisärendet.
 • Nu skrivs ordet "sida" ut med litet s istället för stort i sidnumreringen för Diploma Supplement.
 • När en annan merit med s.k. "annat ursprung" använts i ett tillgodoräknande så visas ursprungets eventuella alternativa benämning i den engelska fotnot som skapas för tillgodoräknandet.
 • Åtgärd för att motverka att fotnoter flyttas till ny sida i bevisdokumentet om platshållaren "Bevistext efter fotnot rak" hamnar på en ny sida.

Studiedeltagande

 • Funktionalitet för att registrera utifrån tidsperiod är nu även åtkomlig under Studiedokumentation -> Hantera flera.

Utbildningsinformation

 • Plan har fått ett bredare visningsläge samt en mer översiktlig rubriksättning per attribut.
 • Tidigare fel i utskriftsvyn för utbildningsplan är nu rättade.
 • Alla upplagor av plan visas i fliken "Plan" för en utbildningsversion, oavsett vilken utbildningsversion som planen är skapad i.

Uppföljning

 • För att förbättra prestanda kan uppgift om lokal märkning endast tas med i underlaget om utsökningen är begränsad på lokal nyckel.
 • För att förbättra prestanda kan uppgift om lokal märkning endast tas med i underlaget om utsökningen är begränsad på lokal märkningsnyckel.
 • HPR-rapporten kan nu köras om med samma avgränsningsparametrar som en tidigare rapportkörning samma dag, även om den tidigare rapportkörningen tagit för lång tid och gått till ’Hämtade rapportresultat’.

Viktiga rättningar

Examen

 • Nu går det att förhandsgranska bevisdokumentet även i Chrome och Edge för bevisbenämningar som innehåller kommatecken.
 • I sök population visas nu korrekt versionsnummer vid val av kurstillfälle.

Uppföljning

 • Nu fungerar gruppering när man grupperar både på Kurs och Kurstillfälle.
 • För att förbättra prestanda kan uppgift om lokal märkning endast tas med i underlaget om utsökningen är begränsad på lokal märkningsnyckel.

Annan merit

 • För ursprung av typen "Extern part" visas nu även den engelska benämningen i flera vyer, t.ex. i studentöversikten och i Ladok för studenter när meriten ingår i ett tillgodoräknande.
 • Ursprung av typen "Annat ursprung" kan nu även ges en alternativ benämning som visas i flera vyer, t.ex. i studentöversikten och i Ladok för studenter när meriten ingår i ett tillgodoräknande.

Behörigheter

 • Kolumner för avgränsningar på informationskategori visas nu i underlaget vid Exportera behörighetsprofiler (CSV).

Mina ärenden

 • På startsidan är fältet som visas när användaren inte har några ärenden ändrad så att den täcker hela bredden av tabellen.

Resultat

 • Vid rapportering visas inte längre någon varning i raden för de studenter som någon gång varit avstängda. Sedan tidigare visas hinder om användaren försöker spara ett examinationsdatum som sammanfaller med avstängningsperioden.
 • Rättning så att det återigen går att kopiera modulresultat till resultat på kurs, även i de fall det kunde uppstå hinder tidigare.

Studiedeltagande

 • Funktionen ”Registrera utifrån tidsperiod” kan nu inte längre nås från sin tidigare placering (under Studiedokumentation -> Kurs -> -> Deltagande -> Hantera Flera).
 • Funktionen nås numera enbart via Studiedokumentation -> Hantera flera.
 • Om man tar bort ett förväntat deltagande som kommit från NyA, så tas tillhörande studiebehörighet bort samtidigt.

Uppföljning

 • Vid gruppering på Kurspaketeringstillfälle visas nu fler uppgifter om tillfället i resultatet.
 • I rapporterna HST och HPR har export av underlag korrigerats när begränsning finns på lokalt värde.
 • Rättning så förstoringsglaset vid listboxar visar rätt val i de fall listboxen har beroenden till andra listboxar.
 • Val av organisation via förstoringsglaset fungerar återigen

Utbildningsinformation

 • När man tar upp befintliga planer så ser man initialt fälten med formateringsmöjlighet i läsläge. För att kunna formatera och redigera texten behöver man klicka på knappen med en penna på.

Ärenden/Beslut-fliken

 • Ändrat så att rutan med informationstext som man kan klicka fram inte hamnar utanför bild även om det är en lång benämning.
 • Migrering av uppgifter som behövs för att kunna visa upp bevisansökan i ett tydligt format (kommande funktionalitet).

Adresslista för kurs

 • Korrigerat fel som orsakade problem att ta ut adresslista för vissa kurstillfällen.
 • När studieperiod i förväntatdeltagande saknade omfattning orsakade det ett fel i extintegration. Detta är nu åtgärdat.

Utdata Sök population

 • Rättning så de kurser och kurspaketeringar som har minst ett tillfälle i status komplett och minst en version i status komplett kommer med i resultatet.

Nyheter rörande utseendet av Ladok

 • Inloggningssidan har ett nytt utseende, vilket bland annat gör det enklare att logga in via samma lärosäte igen.
 • Utseendet av  t.ex. meny, sidfot och meddelanden (som visas t.ex. vid ”spara” och varningar) har förändrats. Fler vyer kommer ändras i kommande uppgraderingar för att få ett enhetligt utseende i hela Ladok.

Nyheter rörande examen

 • Ansökningar som skickats in av studenter via Ladok för studenter kan nu hämtas som pdf-dokument via knappen ”Visa ansökan” i bevisärendet. Denna funktionalitet är huvudsakligen framtagen för att möta Överklagandenämnden för högskolans behov av att i överklagandeärenden kunna se ursprunglig examensansökan.
 • När en annan merit med s.k. ”annat ursprung” använts i ett tillgodoräknande så visas ursprungets eventuella alternativa benämning i den engelska fotnot som skapas för tillgodoräknandet.
 • Åtgärd har genomförts för att motverka att fotnoter flyttas till ny sida i bevisdokumentet om platshållaren ”Bevistext efter fotnot rak” hamnar på en ny sida.
 • Nu skrivs examinationsdatum ut i kursärendens kurslista även för ”Andra meriter” som saknar angiven betygsgrad och som ligger till grund för ett tillgodoräknande.
 • Radbrytning är infört för bevisbenämning i rutan för utfärdade bevis i fliken ”Ärenden/Beslut” så att långa bevisbenämningar inte riskerar att flytta beslutsfattarens namn utanför bild i högerkant.
 • Rutan som visar ingående kurser i utfärdad examen har blivit bredare. (Rutan nås antingen via högerkanten på studentens översiktssida eller via fliken Ärenden/Beslut, under Beslut -> Bevis -> Välj -> Visa.)

Nyheter rörande hämtning av CSV-filer

 • När en utsökning gjorts i medarbetarrättigheter går det nu att hämta resultatet till en CSV-fil, som t.ex. kan öppnas i Excel. Filen innehåller hela sökresultatet samt information om vilka utsökningsparametrar du använt.
 • CSV-filen som kan hämtas för deltagarlistan på ett aktivitetstillfälle inkluderar nu alla deltagare. Alltså inte bara de studenter som visas på skärmen när deltagarlistan delas upp på olika sidor (paginering). Filen innehåller även information om aktivitetstillfället.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I de fall uppgifter har rapporterats in, men inte sparats, så raderas inte längre uppgifterna om användaren väljer att sortera om rapporteringslistan. Användaren ges istället valet att återvända till sidan för att spara eller fortsätta utan att spara.

Uppskattade förbättringar i ärendehantering

 • Man kan anpassa kolumner med det man har behov av att se.

 

Allmän information

Aktivitetstillfällen

 • Det skapas alltid en anonymkod, oavsett om aktivitetstillfället är markerat som anonymt eller ej. Men om aktivitetstillfället inte ska använda anonymkoder, så visas det  bara i ändringsloggen aktivitetstillfälle på studenten. Det visas inte i studentgränssnittet eller någon annanstans i admingränssnittet