Förfrågan digital salstentamen PILOT

Senast ändrad: 04 mars 2024

Vänligen fyll i och skicka in nedan formulär som används för att göra en förfrågan om en Digital salstentamen PILOT. En Digital salstentamen PILOT innebär att det är en ny typ av Digital salstentamen som ännu inte finns för genomförande vid SLU. Förfrågan ska ske senast 8 veckor före avsett Tentamenstillfälle.

Arbetsgången efter en förfrågan leds av Systemansvarig för Inspera och består av följande steg:

  1. Kontakt för avstämning med Systemansvarig för Inspera vid Avdelningen för lärande och digitalisering. Denna kontakt sker efter att förfrågan har inkommit via formuläret och det är systemansvarig som tar kontakt.
  2. Testning av PILOT, samt verifiering att typen är genomförbar.
  3. Genomförande av PILOT vid ett riktigt Tentamenstillfälle.
  4. Utvärdering och beslut i samråd med Tentamensservice om den nya typen ska införas efter genomförd PILOT vid ett riktigt Tentamenstillfälle.

För frågor om formuläret eller Inspera sker kontakt via Inspera@slu.se.

Kontaktuppgifter

Kursinformation

Campus

Inspera

Genomgått utbildning i Inspera? *
Genomfört tidigare tentamenstillfälle i Inspera?

Tentamensinformation

Ska Safe Exam Browser/Säker webbläsare användas vid tentamen?
Behöver något särskilt program eller applikation användas som hjälpmedel vid tentamen?
Finns licens för programmet/applikationen?
Används programmet/applikationen i undervisningen?
Behöver några fysiska hjälpmedel användas vid tentamen?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Inspera support

Behöver du stöd med att använda Inspera?

Om du har frågor om systemet eller behöver stöd med inloggning och funktionaliteten i Inspera.
Kontakta: Inspera@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.