SpeedGrader

Senast ändrad: 13 april 2022

Verktyget SpeedGrader använder du dig av när du som lärare vill gå in och läsa studenters inlämnade filer och ge kommentarer och bedömningar.

Verktyget visas på uppgifter som ska bedömas, och är tillgängligt för alla i rummet som har rollen lärare/administrator.


Kontaktinformation

IT-stöd hjälper dig med:

  • Support och behörigheter.
  • Nya kursrum.
  • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
  • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når IT-stöd via anknytning 6600 eller it-stod@slu.se.