Quiz

Senast ändrad: 26 mars 2020

I Canvas kan du skapa quizar för att se hur studenterna har tagit till sig undervisningen. Quizar kan även vara användbart för undersökningar och tentamen.

Quiz är ett bra verktyg om du vill du ställa ett flertal frågor där studenten klickar in sina svar (multiple choise, true/false mfl.) eller skriver korta textsvar.

  • Är oftast helt självrättande pga frågetyperna, t.ex. multiple choise, true/false mfl. Det finns dock en frågetyp för textsvar (ej självrättande).
  • Textsvar kan ej kontrolleras i Urkund.
  • Quiz kan ej vara anonyma (vilket sällan efterfrågas då de flesta quizzar är självrättande).
  • Man kan sätta ett lösenord som studenten behöver för att starta quizzen.
  • Man kan sätta en tid som en quiz pågår, t.ex. 90 min.
  • En quiz kan skyddas med ett lösenord för att styra tillgången. Lösenordet kan till exempel delges via anslag i kursrummet.

Video om hur man skapar och hanterar quizar (engelska)

https://community.canvaslms.com/videos/1118

Guide (engelska)

https://guides.instructure.com/m/4152/c/23861


Kontaktinformation

IT-stöd hjälper dig med:

  • Support och behörigheter.
  • Nya kursrum.
  • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
  • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når IT-stöd via anknytning 6600 eller it-stod@slu.se.