Kursöversikt

Senast ändrad: 31 augusti 2021

Översikt visar de kursrum som du har fått tillgång till.

Du kan anpassa vilka av rummen du vill visa här och i vilken ordning. Du har alltid tillgång till alla rum via menyn Kurser. Översikt visar även en att-göra lista och kommande aktiviteter.


Kontaktinformation

IT-stöd hjälper dig med:

  • Support och behörigheter.
  • Nya kursrum.
  • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
  • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når IT-stöd via anknytning 6600 eller it-stod@slu.se.