3. Editorn

Senast ändrad: 31 augusti 2021

Detta är ett centralt verktyg i Canvas som flera funktioner använder sig av. Genom att titta här kommer du känna igen dig under din fortsatta resa i Canvas.

Editorverktyget, eller Rich Content Editor som det kallas i Canvas, är något som man gärna slår ett slag för från Canvas håll. Den återfinns bland flera av verktygen och möjliggör presentation av såväl text som bilder, filmer och länkar.


Kontaktinformation

IT-stöd hjälper dig med:

  • Support och behörigheter.
  • Nya kursrum.
  • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
  • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når IT-stöd via anknytning 6600 eller it-stod@slu.se.