1. Gränssnittet

Senast ändrad: 09 januari 2023

Innan du utforskar alla funktioner som finns i Canvas börja med att bekanta dig med navigeringen.

Det är alltid en god idé att skapa sig en uppfattning om hur man navigerar i ett nytt program. Här går man igenom de olika delarna som Canvas programfönster är uppbyggt av och hur man hittar till olika funktioner. Passa även på att se hur Canvas gränssnitt ser ut för studenter. 

Video för lärare om gränssnittet (engelska)

https://community.canvaslms.com/videos/1095

Video om studenternas gränssnitt (engelska)

https://community.canvaslms.com/videos/1124

Guide (engelska)

https://guides.instructure.com/m/4152/c/23848

Textyta för systemets förstasida.


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.