Skapa grupper automatiskt av anmälda studenter

Senast ändrad: 06 november 2023

Jag skulle vilja tilldela en uppgift:

  1. där studenterna senast ett visst datum svarar om de vill delta i ett seminarie,

  2. där Canvas sedan skapar grupper av de studenter som anmält sig.

Svar

Det kan lösas via en uppgift som är av typen ”ingen inlämning”.
Då kan du också sätta en tidpunkt då den ska vara klar.

Skriv en uppgiftsbeskrivning där du beskriver att de ska ansluta till gruppen ”Jag deltar” eller gruppen ”Deltar ej”. I beskrivningen kan man också lägga en länk för att ansluta till önskad grupp.

 

  1. Skapa gruppuppsättningen ”Delta i seminarieverksamhet”. Det blir denna gruppuppsättning som ska innehålla de två grupperna:


  2. Via tre prickarna byter jag namn på grupperna till ”Deltar ej” och ”Jag deltar”:
  3. För studenten kan uppgiften exempelvis se ut så här:
  4. När studenten klickar på länken i uppgiften ser de detta och kan välja grupp:


  5. När studenterna anmäler sig hamnar de automatiskt i respektive grupp.

 

 


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.