Använd rätt system i kommunikationen med studenten

Senast ändrad: 13 september 2023

På den här sidan ger vi dig som jobbar med SLU:s utbildningssystem
vägledning för hur du kan kommunicera studierelaterad information
med studenterna. Dessa rekommendationer uppdateras allteftersom
systemen utvecklas eller byts ut.    

Idag finns det framförallt fyra system som du bör använda för att sprida information till studenter.

  • Ladok
  • Slunik
  • Canvas
  • E-post - varje student och medarbetare har tillgång till en epostadress vid SLU. Studentens e-postadress återfinns bl.a. i Ladok Student, Slunik.

Nedan ser du vilken av dessa system du ska använda för att kommunicera en viss typ av information med studenten.

Version: 2015-02-23

  Ladok Slunik Canvas Epost Kommentar

Kursplan

 

 

 

 

Kursplanen hämtas automatiskt från Slukurs och visas på kurssidorna för studenterna.

Litteratur

 

X

 

 

Obligatorisk kurslitteratur ska finnas tillgänglig senast 8 veckor innan kursstart.

Man kan skapa en länk i Canvas till kurssidan där litteraturlistan visas för studenten.

Informationen ska vara tillgänglig för andra än de som arbetar med kursen eller går den.

Schema

 

X

 

 

Innan kursen ska schemat finnas tillgängligt för studenterna senast 4 veckor innan kursstart.

Uppdaterat schema under kursens gång ska alltid göras i Slunik, då andra än de som arbetar med eller går kursen behöver nå schemat.

Man kan skapa en länk i Canvas till kurssidan där schemat visas för studenten.

Betygskriterier

 

X

 

 

Informationen ska vara tillgänglig för andra än de som arbetar med kursen eller går den.

Man kan skapa en länk i Canvas till betygskriterier i Slunik

Länkar

 

X

X

 

Var tydlig mot studenterna var informationen läggs. Tänk på:
Slunik – öppet för alla.
Canvas – endast för deltagare i rummet.

Kontaktinformation

 

X

 

 

 

Studiehandledning

 

X

 

 

Informationen ska vara tillgänglig för andra än de som arbetar med kursen eller går den.

Man kan skapa en länk i Canvas till studiehandledningen.

Åhörarkopior, kompendier, inspelade föreläsningar och annat kursmaterial

 

X

X

 

Var tydlig mot studenterna var informationen läggs. Tänk på:
Slunik – öppet för alla.
Canvas – endast för deltagare i rummet.

Meddelande –
hela studentgruppen

 

X

(X)

 

Använd endast Canvas för information om vad som händer i Canvasrummet.

Kommunikation –
del av studentgruppen

     

X

E-postadresserna nås via Fronter, Slunik eller Ladok.

Kommunikation –
en student

 

 

 

X

E-postadresserna nås via Fronter, Slunik eller Ladok.

Digital inlämningsuppgift

   

X

 

Kan lämnas in enskilt eller i grupp.

Lärare kan ge kommentar på den inlämnade uppgiften direkt i Canvas.

Diskussionsforum

   

X

 

 

Webbprov

 

 

X

 

Kan även kopplas till en frågedatabas där man dynamiskt kan hämta frågor slumpmässigt när studenten startar provet.

Delutvärdering och enkät

 

 

X

 

 

Tentaanmälan

X

   

 

Om man ska ha tentamensanmälan bör detta göras för studenter via Ladok.

Tenta-/Duggaresultat

 

X

 

 

Lägg ut kodlistan, för ordinarie och första omtentamen.

Resultat – kurs och delprov

X

 

 

 

 

Kursens slututvärdering med värderingsresultat

 

X

 

 

Obligatoriskt enligt regelsamlingen att göra den via Evald.


Kontaktinformation