Från ”flipped classroom” till hybridlärande

Senast ändrad: 11 januari 2022

Avsnitt 7

I det här avsnittet har de pedagogiska utvecklarna Peter Aspengren och Alexandra D’Urso från Enheten för pedagogisk utveckling på SLU ett samtal om undervisning i digitala och fysiska miljöer där de delar med sig av sina erfarenheter, lärdomar och tankar kring e-lärande.

De pratar även om vad som har varit mest givande under den pedagogiska kursen ”Tillämpat aktivt e-lärande”. I samband med detta nämns begrepp såsom kollegialt lärande, digitalt utanförskap, hybridundervisning i digitala miljöer samt hur olika digitala verktyg har fungerat i lärarnas undervisning hittills. Peter och Alexandra lyfter även blicken till den pedagogiska framtiden som kanske redan är här.

Medverkande

  • Peter Aspengren: Pedagogisk utvecklare, Enheten för pedagogisk utveckling (EPU), Avdelningen för lärande och digitalisering, SLU
  • Alexandra D’Urso: Pedagogisk utvecklare, Enheten för pedagogisk utveckling (EPU), Avdelningen för lärande och digitalisering, SLU
  • Redigering: Minha Park, Pedagogisk utvecklare, Enheten för pedagogisk utveckling (EPU), Avdelningen för lärande och digitalisering, SLU