Undervisning i ett distansutbildningsprogram före och under pandemin: Reflektioner från läraren Charles Melnyk

Senast ändrad: 28 januari 2022

Avsnitt 8

(På engelska)

Under Covid-pandemin har campus-undervisning i klassrummet inte varit möjlig i samma utsträckning som tidigare. Det har alltså funnits ett ökande och utbrett behov av att tänka på kvalitativ distansundervisning inom högre utbildning. Men hur är det med utbildningar som redan var distansbaserade? Vilka lärdomar har lärt sig under de senaste två åren av lärare och studenter som redan var bekanta med distansundervisning och distansutbildning?

I projektkursen som EPU(Enheten av pedagogisk utveckling) erbjuder kan lärare utforska pedagogiska frågor av intresse. Ofta har dessa projekt en bredare dragningskraft, som till exempel läraren Charles Melnyks rapport, biträdande universitetslektor vid institutionen för växtbiologi vid SLU. I sin rapport utforskade Charles distansutbildning genom att studera ett långdistansmasterprogram som heter Plant Biology for Sustainable Production, som började hösten 2018.

I det här avsnittet bjuder pedagogisk utvecklare Alexandra D’Urso in Charles för att diskutera olika överväganden och reflektioner kring planering av distansundervisning, både före och under pandemin. Med hjälp av sin projektkursrapport som inspiration för samtalet reflekterar Charles över hur en väldesignad distanskurs kan förbättra studenternas utbildning.

Medverkande:

  • Charles Melnyk, Universitetslektor vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, SLU
  • Alexandra D’Urso, Pedagogisk utvecklare på EPU(Enheten för pedagogisk utveckling) på SLU
  • Redigering: Minha Park, Pedagogisk utvecklare på EPU (Enheten för pedagogisk utveckling) på SLU