Tvärvetenskapliga masterprogram: att utnyttja bredden i studentrekryteringen

Senast ändrad: 27 augusti 2021

Avsnitt 6

Avsnittet är inspelat på engelska.

Vid SLU och många andra universitet etableras nya tvärvetenskapliga masterprogram. Många av de problem vårt samhälle står inför är komplexa och involverar ett brett spektrum av kunskapsområden.

Således finns det ett behov av tvärvetenskaplig kompetens och vi måste utveckla förmågan att samarbeta och förstå varandra över disciplinära gränser.

I detta avsnitt pratar Jan Stockfors med Camilo Calderon om Camilos arbete med mastersprogrammet ”Environmental communication and management” här på SLU.

Detta program har en tvärvetenskaplig karaktär och studenterna som antas till programmet kommer från många olika discipliner och från olika delar av världen.

Camilo redogör för hur variationen av upplevelser studenterna har med sig blir en viktig del av lärandet på programmet. Den breda studentrekrytering för även med sig vissa utmaningar och i avsnittet berättar Camilo hur dessa utmaningar kan omvandlas till värdefulla erfarenheter som blir en del av kursinnehållet.

 

Medverkande

Camilo Calderon:  Researcher and Lecturer at the Department of Urban and Rural Development; Division of Environmental Communication, Swedish University of Agricultural Sciences

Jan Stockfors: Educational developer at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)