Genus och jämställdhet för våra studenter.

Senast ändrad: 24 mars 2023

Avsnitt 12

Välkommen till en spännande diskussion om genus och jämställdhet bland studenter på SLU!

Genus och jämställdhet inom akademin har varit ett aktuellt ämne de senaste åren. Fokus har framförallt varit på jämställdhetsintegrering och att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med på alla beslutsnivåer vid våra lärosäten.

Men hur står det till med jämställdheten bland våra studenter? Det är något som Ann Grubbström här på SLU har tittat närmare på och i det här avsnittet samtalar den pedagogiska utvecklare Jan Stockfors med Ann om hennes forskning och hennes syn på jämställdhetsarbetet inom akademin.

Medverkande

  • Jan Stockfors: Pedagogisk utvecklare på EPU (Enheten för pedagogisk utveckling)
  • Ann Grubbström: Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation samt pedagogiskt utvecklare på EPU
  • Inspelning: Johan von Feilitzen (Mediaproducent)
  • Redigering: Jan Stockfors, Minha Park(Pedagogisk utvecklare)