LINS

Senast ändrad: 28 februari 2024
Lins logotype. Illustration

LINS är SLU:s ledningsinformationssystem. Ett system för verksamhetsuppföljning och beslutsstöd som stödjer de som jobbar med uppföljning och planering av SLU:s verksamhet. Allt ifrån universitetsledningen till prefekter, controllers och beslutstödspersonal på alla SLU:s institutioner och avdelningar.

LINS är ett data warehouse som regelbundet samlar data från flera av SLU:s centrala system:

  • ekonomisystemet, ERP
  • personalsystemet, Primula
  • studiedokumentationssystemet, Ladok
  • bibliotekssystemet, SluPub
  • kursvärderingssystemet, Evald

Det samlade datalagret görs tillgängligt i form av kuber för avancerad analys, samt ett batteri av för verksamheterna relevanta uppföljningsrapporter. Åtkomst till rapporterna är via en webbportal. Behörighetsstyrningen sker i Active Directory med rollhantering i IDIS.

Användarna använder analyskuber och rapporter för att följa upp sin verksamhet och som underlag till olika beslut. Det är viktigt att ha korrekt och aktuellt underlag vid verksamhetsplanering.

LINS är byggt med Microsofts standardverktyg för Business Intelligence.

Screenshots och bilder

Systemkomponenter

Systemkarta över LINS

LINS data warehouse använder Microsoft SQL Server i SLU:s delade databashotell.

ETL:er finns i delad SLU resurs för SSIS.

Ett tiotal analyskuber finns i delad SLU resurs för SSAS för direkt användning och som källa till rapportservern.

Rapportservern är en delad SLU resurs för SSRS.

Webbportalen lins.slu.se är en site i Sharepoint. 

Teknologier

LINS är byggd med Microsoft Business Intelligence:

LINS datawarehouse består av Microsoft SQL Server databaser för datalagret, staging, konfigurationer och loggning.

ETL:er är utvecklade med SQL Server Integration Services (SSIS) för staging och laddning. Datakällorna finns på varierade platformar och är driftade såväl internt som externt. Därför varierar integrationsstrategierna. Publikationskällan till exempel driftas i Tyskland och laddas först till en SQL Server mellanlagringsdatabas hos SLU innan laddning till LINS. Personalkällan är en extern Oracle-källa och där används en OLE DB anslutning.

SQL Server Analysis Services (SSAS) används för att generera och processa ett tiotal analyskuber inom olika användningsområden som examina, ekonomi, publikationer m.fl.

SQL Server Reporting Services (SSRS) används för rapporter.

Lins.slu.se är en dedikerad site utvecklad i Sharepoint.

Laddning av LINS sker dagligen och styrs av koordinerade och skedulerade jobb i SQL Server Agent.

Åtkomst till analyskuber och rapporter styrs av behörigheter i Active Directory. Alla anställda har behörighet till vissa rapporter medan kuberna och andra rapporter kräver särskild behörighet vilket styrs i verksamheten genom rollhantering och godkännade process i IDIS.

Systemägare

Planeringsavdelningen är systemägare av LINS.

Om utveckling och förvaltning

Lins utvecklades internt av It-avdelningen mellan åren 2009 - 2010 som ett agilt systemutveckingsprojekt i samarbete med Planeringsavdelningen.
Vid utveckling av denna typ av projekt är ett tätt samarbete med verksamheten en förutsättning för att lyckas, eftersom de besitter den verksamhetskunskap som krävs.

Lins togs i drift 2011 innehållande delarna för ekonomi-, personal- och utbildningsuppföljning. Senare har delarna för uppföljning publikationer och kursvärderingar utvecklats och tagits i drift.

Lins ingår i förvaltninsgobjektet FO Verksamhetsstöd och har en förvaltningsorganisation med månatliga möten bestående av förvaltningsledare och systemförvaltare från It-avdelningen samt verksamhetsrepresentanter från Planeringsavdelningen. Förvaltningen ansvarar för ärendehantering, livscykelplanering och framtagande av eventuella vidareutvecklingsprojekt.

Under ledning av förvaltningsledare hålls möten med representanter för Lins olika källsystem ett par gånger varje år.

Intressant

Lins data warehouse innehåller ca 63 miljoner rader data från samtliga källsystem från 2005 fram tills idag, som aggregeras till kuber och rapporter.

Information från Lins används som underlag för SLU's årsredovisning. Innan Lins togs i bruk måste data till årsredovisningen tas fram direkt från respektive källsystem och manuellt bearbetas vilket var mycket tidskrävande.

De som använder Lins för uppföljning och planering behöver inte ha tillgång direkt till de olika källsystemen utan endast till ett system, Lins, som presenterar informationen på ett standardiserat sätt.


Kontaktinformation

Besök vår kontaktsida för alla kontakter till Mjukvaruutveckling och förvaltning.