Policy för hantering av personuppgifter inom ramen för identitetsutgivaren (Identity Provider, IdP) som fastställts av SLU

Senast ändrad: 04 juni 2024

Identitetsutgivaren genomför autentisiering på uppdrag av en tjänst som SLU har kännedom om, antingen genom att metadata om tjänsten levereras via SWAMID-federationen eller genom att tjänsten och SLU har en särskild överenskommelse. Beroende på vilken typ av tjänst det rör sig om, syftet med tjänsten och vilken relation tjänsten har till SLU:s IdP levereras en eller flera personuppgifter till tjänsten från SLU:s katalogs- och behörighetssystem. Detta förfarande följer intentionerna i den svenska personuppgiftslagen.

Alla webbtjänster får tillgång till en unik identifierare som gör att det är möjligt för användaren göra inställningar vid en inloggning och få tillgång till samma inställningar vid nästa inloggning. Denna unika identifierare är unik för just denna tjänst och går inte samköra mellan olika webbtjänster.

Tjänster som kategoriseras i SWAMIDs metadata med entitetskategorier får attribut i enlighet med SWAMIDs rekommendationer, se nedan.

Tjänster vars primära syfte är att stödja forskning och utbildning får tillgång till ungefär samma personuppgifter som automatiskt skickas med varje e-postbrev, dvs. namn, e-postadress, användaridentitet, om användare är student eller verksam (anställd eller övrigt verksam) samt att användaren har ett konto hos SLU. Registrerade tjänster som via REFEDS Data Protection Code of Conduct, och den äldre GÉANT Data Protection Code of Conduct, följer den Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) får tillgång till samma information.

De tjänster vars syfte är att för studenter hantera antagning, kursregistrering, tentamensanmälan, examination, verksamhetsförlagd utbildning, stipendieansökan, självservice för användarkonton och självservice för SLU:s personalsystem får tillgång till användarens personnummer.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se