Om sektionen Mjukvaruutveckling och förvaltning

Senast ändrad: 17 januari 2024

Kompetenta systemutvecklare, testledare, testare och användbarhetsdesigners (UX) som på uppdrag av och tillsammans med institutioner och enheter över hela SLU skapar, anpassar och förvaltar moderna IT-lösningar. System som matchar de förväntningar och möjligheter som finns i det ständigt föränderliga digitala samhället.

Vårt arbete börjar alltid i beställarens behov. Tillsammans bygger vi en gemensam förståelse och en informationsmodell över verksamhetens viktigaste information och begrepp. Utifrån den kan vi datamodellera och utveckla lämpliga systemstöd. Vi utvecklar och anpassar mobila-, webb- och desktopapplikationer. Vi skapar databaser och lagringslösningar med tanke på prestanda, tillgänglighet och säkerhet. Vi sammankopplar system med andra interna eller externa system och tjänster för att förenkla och skapa mervärde.  

Vi är fullstackutvecklare vilket betyder att vi vid behov kan ta ansvar för hela datakedjan genom insamling, validering, lagring, bearbetning och tillgängliggörandet. Vi samarbetar med annan specialistkompetens på IT-avdelningen när det behövs för uppdragen. Det kan handla om kravanalys, projekt- och förvaltningsledning, design, arkitektur, drift och support. 

Uppdragen vi jobbar med är lika mångfacetterade som SLU i övrigt. Våra system stödjer det administrativa, den fortlöpande miljöanalysen, forskare och försöksverksamheter, studenter och deras digitala lärmiljö. Våra uppdrag är såväl korta och avgränsade som långsiktiga och omfattande. Vi arbetar i team och väldigt nära verksamheterna för bästa utfall och kan därför snabbt anpassa utvecklingen, fokus och takt när uppdragsgivaren omprioriterar på grund av förändringar i sin verksamhet eller den tekniska omvärlden. 

Kollektivt samlar vi på oss bred SLU- och teknisk kompetens och vi delar bra lösningar och best practices internt till förmån för befintliga och nya system. Detta är en för oss naturlig del av den långsiktiga hållbara förvaltningen vi erbjuder utvecklade projekt, och där vi tar ansvar för att ett system fortsätter prestera under hela sin livscykel. 

På dessa sidor hittar ni en översikt av hur vi arbetar med systemutveckling och förvaltning. Här visar vi ett axplock av de system vi utvecklar, teknologierna vi använder och några av kollegorna på SLU som valt att ta hjälp av oss för sina IT-utvecklingsbehov. Ta gärna kontakt om ni har några funderingar eller ett IT-behov vi kanske kan hjälpa till med.


Kontaktinformation

Besök vår kontaktsida för alla kontakter till Mjukvaruutveckling och förvaltning.