Projekt

Senast ändrad: 27 maj 2024

Här kan du läsa mer om de projekt som pågår i programmet. Om du undrar mer får du gärna kontakta projektledaren.

Genomförande Nät 2.0

Projektledare: Stefan Lundman

Projektägare: Henrik Hedlund

Tidsperiod: Oktober 2022 –

.

Klicka på bilden för att förstora

Genomförande säkerhetsinsatser

Projektledare: Flertalet, kontakta projektägare vid frågor

Projektägare: Matts Djos

Tidsperiod: Januari 2024 –

Det pågår ett IT-säkerhetshöjande arbete inom ramen för IT-infralyftprogrammet med flertalet projekt som fokuserar på IT-säkerhetsinsatser. För mer information vänligen kontakta projektägare Matts Djos.

ITAM planering och design (en del av Genomförande säkerhetsinsatser)

Projektledare: Johan Junhav

Projektägare: Matts Djos

Tidsperiod: Februari 2024 – September 2024

ITAM planering och design är ett projekt inom ramen för programmets säkerhetsåtgärder. IT Asset Management (ITAM) är en best practice för att systematiskt hantera, upprätthålla och tillgängliggöra data om en organisations IT-tillgångar genom hela dess livscykel, från vaggan till graven. Projektet är ett första steg för att adressera nuvarande hantering och kontroll över SLU:s IT-tillgångar. I projektet ska ansvarsområden samt ansvarsfördelning definieras, processer ska identifieras och designas samt verktyg och arkitektur ska utvärderas. Utöver detta så ska planer för efterföljande implementationer göras.

.

Klicka på bilden för att förstora

Genomförande Identitetshantering

Projektledare: Karl Jungward

Projektägare: Matts Djos

Tidsperiod: Januari 2024 –

Identitetshantering förkortas ofta IAM (Identity and Access Management). Projektet är inriktat på att förbättra säkerheten inom SLU genom att utveckla och förstärka hanteringen av digitala identiteter och deras åtkomsträttigheter. Det övergripande målet handlar om att implementera en ny identitetshanteringsarkitektur för organisationen för att se till att rätt individer får tillgång till rätt resurser vid rätt tidpunkt och för rätt anledningar. En del av arbetet är att Idis konkurrensutsätts.

Läs mer på sidan om Idis konkurrensutsätts: https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/it/it-infralyftprogrammet/idis-konkurrensutstatts/.

Uppgradering MVM-hallen

Projektledare: Carl-August Gustén

Projektägare: Henrik Hedlund

Tidsperiod: Maj 2024 – Oktober 2024

Projektet syftar till att:

  • Uppgradera kyla och ström över UPS i MVM hallen för att ha kapacitet att hantera befintliga och planerade laster på ett adekvat sätt.
  • Kortsiktigt handlar initiativet om att säkerställa kapacitet för 2024 givet kända behov av laster och ge utrymme för ytterligare oplanerad last som kan komma.

Nedan illustreras pågående projekt inom IT-Infralyftsprogrammet samt uppgifter om involverade personer och projektmål.

.

Klicka på bilden för att förstora

Nedan illustreras avslutade projekt inom IT-Infralyftsprogrammet.

.

Klicka på bilden för att förstora

Nedan illustreras planerade projekt inom IT-Infralyftsprogrammet.

.

Klicka på bilden för att förstora

Kontaktinformation

Information om programmet ges fortlöpande via flera kanaler och här på medarbetarwebben.

Du kan även mejla frågor till infralyftprogrammet@slu.se.