Programstyrning

Senast ändrad: 24 november 2023

Följande personer ingår i styrgruppen för programmet och hålls informerade kontinuerligt:

  • Maria Knutson Wedel, Rektor
  • Martin Melkersson, Universitetsdirektör
  • Petra Lagerkvist, IT-direktör (Ordförande och programägare)
  • Niklas Wiklund, Programledare

Kontinuerlig uppdatering ges även till ledningsgruppen på IT-avdelningen.

Programmet bedrivs i projektform. För respektive projekt finns således en styrgrupp som rapporterar till programstyrgruppen.

Då flera av programmets projekt genomförs i samarbete med kärnverksamheten och således påverkar medarbetare i den dagliga verksamheten är det viktigt att involvera representanter av de intressenter som påverkas av programmet inom ramen för respektive projekt.

Bilden visar en översikt över IT-Infralyftprogrammets pågående och avslutade projekt. Bilden visar även vilka medarbetare hos SLU som ingår i respektive projekts styrgrupp.    De projekt som är avslutade är Förstudie Nät 2.0, Offertfas Nät 2.0, Server Uppsala och Umeå, Utökning backup, E-post, Förstudie Sharepoint, samt Analys Identitetshantering. De projekt som är pågående är: Genomförande Nät 2.0, Livscykelhantering Övrigt, Förstudie Säkerhetsinsatser, samt Genomförande Sharepoint-uppgradering.  Styrgruppsmedlemmar för projektet Genomförande Nät 2.0 är: Anna Jansson, Johan Dicksved, Pernilla Christensen, Mats Sandgren, Margit Nothnagl, Anders Carlsson, Mats Gyllin, Mats Svensson, Henrik Hedlund, Johan Bertilsson, Petra Lagerkvist, Niklas Wiklund, Samuel Grauman, Johan Lindersson, Per Olofsson  Styrgruppsmedlemmar för projektet Genomförande Sharepoint-uppgradering är: Katrin Stensparre Noren, Matts Djos, Marcus Nilsson, Olof Billinger, Elisabeth Hanning  Styrgruppsmedlemmar för projektet Förstudie Säkerhetsinsatser är: Johan Bertilsson, Matts Djos, Samuel Grauman, Robert Arvidsson, Niklas Wiklund, Henrik Hedlund  Styrgruppsmedlemmar för projektet Livscykelhantering av befintlig IT-plattform saknas då projektet drivs i linjen.

Klicka på bilden för att förstora


Kontaktinformation

Information om programmet ges fortlöpande via flera kanaler och här på medarbetarwebben.

Du kan även mejla frågor till infralyftprogrammet@slu.se.