Programstyrning

Senast ändrad: 07 mars 2024

Följande personer ingår i styrgruppen för programmet och hålls informerade kontinuerligt:

  • Maria Knutson Wedel, Rektor
  • Martin Melkersson, Universitetsdirektör
  • Samuel Grauman, Tillförordnad IT-direktör (Ordförande och programägare)
  • Niklas Wiklund, Programledare

Kontinuerlig uppdatering ges även till ledningsgruppen på IT-avdelningen.

Programmet bedrivs i projektform. För respektive projekt finns således en styrgrupp som rapporterar till programstyrgruppen.

Då flera av programmets projekt genomförs i samarbete med kärnverksamheten och således påverkar medarbetare i den dagliga verksamheten är det viktigt att involvera representanter av de intressenter som påverkas av programmet inom ramen för respektive projekt.

.

Klicka på bilden för att förstora


Kontaktinformation

Information om programmet ges fortlöpande via flera kanaler och här på medarbetarwebben.

Du kan även mejla frågor till infralyftprogrammet@slu.se.