Ansluta videokonferens med fjärrkontroll till ett Zoom-möte

Senast ändrad: 12 september 2022
SX10 fjärrkontroll

Här nedan är en manual för att ansluta ett videokonferenssystem till ett Zoom-möte. (för de videokonferenssystem med fjärrkontroll)

1) Starta igång skärmen i rummet. Tryck på den silverfärgade Cisco-fjärrkontrollen i rummet. Då vaknar videokonferenssystemet ur eventuellt viloläge.

2) Använd styrkorset på fjärrkontrollen för att navigera i videokonferensens system.SX10 fjärrkontroll

3) Navigera till och klicka på Call. Det visas en ljusblå ring runt den gröna knappen med kamerasymbol.  SX10 Home

4) Navigera till Directory – Zoom.

SX10 Call

5) Klicka på Zoom (SIP) - Call

SX10 Call Zoom

6) Videokonferenssystemet ansluter då till Zooms startsida.

Zoom start

7) Knappa in mötes-id med fjärrkontrollens knappsats och avsluta med #.

8) Ifall mötet har lösenord så visas den här rutan på videokonferensens skärm.

Zoom Password

9) Knappa in ditt lösenord och avsluta med fyrkant. (#)

10) Ifall Zoom-mötet är bokat så att alla som ansluter har avstängd mikrofon. Då måste man starta igång mikrofonen i Zoom. Det ser man det genom en överstruken mikrofon uppe i högra hörnet på videokonferensens skärm.

Zoom mute software

11) Använd knappsatsen på fjärrkontrollen. Tryck på ”1”, då visas Zooms meny på videokonferensen skärm.

Zoom meny

12) Tryck på ”2” på fjärrkontrollens knappsats, för att slå igång mikrofonen.

13) Ifall det visas en överstruken mikrofon på en vit platta i mitten av skärmen till höger. Då är videokonferenssystemets mikrofoner avslagna.

SX10 mute

14) För att slå igång videokonferenssystemets mikrofoner så trycker man på knappen med den överstrukna mikrofonen på fjärrkontrollen.

SX10 fjärrkontroll


Kontaktinformation

Tel: 018 - 67 6600 tonval 2

Mail: support@slu.se