Ansluta videokonferenssystem till ett Teams-möte

Senast ändrad: 26 oktober 2022

1) I Teams-inbjudan så finns det två mötes-ID:n. Använd det ID:t som finns under rubriken ”Anslut med en videokonferensenhet”. 

Teamsinbjudan

2) Tryck på den vita Cisco-panelen i rummet. Då vaknar videokonferenssystemet ur eventuellt viloläge.

3) Tryck på knappen Teams Meeting. 

Touch10 Start Teams

4) Knappa in mötes-ID:t från ”Anslut med en videokonferensenhet”. Börja med 99. (99xxx xxx xxx x)

Avsluta med Call.

Touch10 Teams

5) Videokonferenssystemet ansluter då till Teams-mötet.

6) Ifall det visas en överstruken mikrofon på en vit platta i mitten av skärmen till höger. Då är videokonferenssystemets mikrofoner avslagna. 

Zoom mute

7) För att slå igång videokonferenssystemets mikrofoner så trycker man på knappen med den överstrukna mikrofonen i nedre högra hörnet på den vita styrpanelen. När ringen runt lyser grönt så är mikrofonen igång. 

Cisco Touch 10


Kontaktinformation

Tel: 018 - 67 6600 tonval 2

Mail: support@slu.se