Installationsguide

Senast ändrad: 14 april 2022

Installationsguide för Axis Camera Station (PC)

1) Ladda ner filen exe här

2) Kör den nedladdade filen för att starta installationen

3) Välj språk: Valfritt, men Engelska kan underlätta vid eventuella supportärenden)

4) Om du får frågan, ladda ner den senaste versionen (Recommended)Bild 1

5) Välj att installera endast klienten, AXIS Camera Station ClientBild 2

6) Accept License Agreement

7) Kontrollera att ”Add exeptions…” är bockad.Bild 3

8) Next > Install

9) Finish

Första gången du loggar in:


Förhandskrav:
För att logga in behöver det konto du loggar in med få rätt behörighet till aktuella kameror. Om det inte redan är ordnat, beställ via formulär på supportsidan för kameraövervakning.

1) Starta AXIS Camera Station Client

2) Connect to Remote server: surveillance2-1.ad.slu.seBild 4

3) Välj Current UserBild 5

4) Klicka Login

Vid frågor kontakta support@slu.se


Kontaktinformation

Tel: 018 - 67 6600 tonval 2

Mail: support@slu.se