Axis Camera Station klient

Senast ändrad: 14 april 2022

Lathund för kameraövervakning via klient (ACS)

Förhandskrav

För att få behörighet till systemet Axis Camera Station och avsedda kameror, samt installera programvara, besök supportsidan för kameraövervakning

Guide

Starta klienten genom att öppna Axis Camera Station

Bild 1

Klienten är inställd att logga in aktuell användare på datorn i systemet.

När du är inloggad får du som standard tre flikar uppe i vänstra hörnet: Live View, Recordings och Configuration. Du kan lägga till fler flikar, såsom Smart Search genom att klicka på plustecknet.

Bild 2

Under fliken Live View kan du se och styra de kameror som du har behörighet till.

För att styra kameravyn kan du:

 • klicka på ett område i bild, för att rikta kameran dit
 • klicka och rita ett område med muspekaren, vilket fokuserar vyn på det området
 • föra muspekaren till bildens mitt och klicka och dra för att styra kameravyn på fri hand

För att zooma kan du:

Söka och granska inspelat material

Under fliken Recordings kan du granska och söka i inspelat material från de kameror som du har behörighet till.

Välj den kamera som du vill granska materialet på och spela upp. Om inget annat är överenskommet kan du granska material högst 7 dagar bakåt i tiden.

 • Klicka och dra i tidslinjen för att hoppa framåt och bakåt i tiden.
 • Scrolla över tidslinjen för att Zooma in och ut
 • Klicka på play-knappen för att spela upp/pausa
 • Om du tidigare startat en manuell inspelning, så kommer orådet att gulmarkeras
 • Om triggers för aktivitet vid rörelse är aktiverad, så kommer dessa områden vara rödmarkerade i tidslinjen för att åskådliggöra perioder som kan vara av intresse att granska. Du kan även använda funktionen Smart Search enligt guide nedan

Exportera material

 • Högerklicka på tidslinjen för att Exportera material eller lägga till bokmärken.Bild 3
 • Du kan även markera ett område i inspelningen för export genom ikonen för att sedan klicka på exportikonen till höger, vilket öppnar ett nytt fönster för exportverktyget.Bild 4
 • Länk till videoguide för export av material i ACS

 

 


Kontaktinformation

Tel: 018 - 67 6600 tonval 2

Mail: support@slu.se