Inloggning till system utanför SLU

Senast ändrad: 11 februari 2022

Tjänsten innebär autentisering av användare som har en elektronisk identitet på SLU, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren via SAML2 WebSSO.

SLU är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policy och övriga regler och riktlinjer som fastställts av SWAMID.

Information om SWAMID och användning av SAML2 WebSSO finns på SWAMIDs Wiki.
https://wiki.swamid.se/display/SWAMID

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter som fastställts av SLU, i enlighet med svensk lagstiftning.

Läs mer om universitetets regler för personuppgifter.
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/juridik-dataskydd-och-informationshantering/dataskydd/

Tjänsten och dess begränsningar

SLU garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med universitetets krav och förväntningar. Vanliga frågor om processerna för elektroniska identiteter vid SLU finns här.
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/it/teknisk-utrustning1/slus-standarddator/fragor-och-svar-om-idis-och-ad/

SLU följer SWAMIDs rekommendationer för utlämning av attribut, baserad på entitetskategorier. SLU förbehåller sig att i kommunikation med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut, oavsett vad som rekommenderas av SWAMID gällande den entitetskategori som tjänsteutgivaren har placerats i.

Servicedesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande SLU och dess SAML2 WebSSO-tjänst hänvisas till Servicedesk.
Tfn:                     018-67 6600
Epost:                 support@slu.se
Webb:                 https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/it/IT-support/


Kontaktinformation