Program

Senast ändrad: 15 augusti 2022

Tisdag 16 augusti

Konferensmiddag, kl. 18 på Logen i Ultuna.

Onsdag 17 augusti, kl. 9.00-16.00 i Loftets hörsal:

09:00-10:00
Prorektor hälsar välkommen - Pär Forslund, SLU

Praktisk information - Berçem Johannesson, SLU

Breddad rekrytering

 • Bakgrund och SLU:s kommande handlingsplan - Ylva Eklind, SLU
 • De oväntade naturvetarna - Ann-Sofie Nyström, Uppsala universitet

10:00-10:30: FIKA MED MINGEL

10:30-11:45
Breddad rekrytering (forts.)

 • Att intressera unga män för högre studier, projektet ”Sommarpraktik för killar”. Ett exempel från Malmö universitet och Malmö stad - Joakim Cao
 • Kan samarbete kring gymnasiearbeten där delar genomförs på SLU bidra till breddad rekrytering? - Jens Sundström, SLU
 • Zooma med en biologidoktorand - win-win-projekt med potential för breddad rekrytering? - Ammie Berglund, UU, Bioresurs- nationellt resurscentrum för biologiundervisning
 • Avrundning av passet Breddad rekrytering - Ylva Eklind, SLU

11:45-12:45: LUNCH

12:45-14:15
Arbete för progression och måluppfyllelse. Når vi utbildningarnas mål? Erfarenheter från Lunds universitet och exempel på hur långt vi har kommit på SLU.

 • Inledande presentation av modell för arbete med progression och måluppfyllelse. Erfarenheter från Lunds uiversitet (LU) - Susanne Pelger, LU
 • Erfarenheter från arbetet med att utveckla agronomexamen - Zsuzsanna Sundström och Anna Berlin, SLU

14:15-14:45: FIKA MED MINGEL

14:45-15:30 i Ulls hus 
Workshops (parallella spår om 30 – 45 min)

 • The lab report – learning, teacher time and general competences – what is the purpose of the lab report and to what extent do we fulfil it?  - Erik Pelve, SLU (in English; sal Umeå, våning 3)
 • Hur hänger de utbildningsadministrativa systemen ihop?  - Helen Alstergren, SLU (sal S, våning 2)
 • Internationalisation for staff: Existing possibilities and support for new opportunities  - The mobility team, SLU: Emma Capandegui och Dana Rocklin (in English; sal R, våning 2)
 • Kan bedömning av presumtiva studenters reella kompetens bredda rekryteringen till kandidat- och masterutbildning vid SLU? Hur ämnesföreträdare och studierektorer kan bidra till bedömningen, Aktuella ärenden - Antagningshandläggare och studie- och karriärvägledare på utbildningsavdelningen, SLU: Maria Albing, Anna Englund och Martin Torkelsson (sal T, våning 2)

15:45-16:00
Avslutning - prorektor Pär Forslund, SLU