Datadriven Life Science - DDLS

Senast ändrad: 08 oktober 2021

DDLS är ett forskningsprogram som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och samordnas av Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i samarbete med tio svenska universitet och Naturhistoriska riksmuseet. KAW-stiftelsen kommer att finansiera programmet med 3.1 miljarder kronor under perioden 2021-2032.

Programmet omfattar rekrytering av 39 nya akademiska ledare, utbildning av över 400 doktorander och postdoktorer, inrättande av en nationell dataplattform och att etablera en internationell samverkansplattform för intressenter inom akademi, sjukvård och industri.

Programmet är fokuserat kring fyra strategiska ämnesområden:

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Evolution och biodiversitet
  • Precisionsmedicin och diagnostik
  • Epidemiologi och infektionsbiologi

SLU och DDLS

SLU är ett av de 10 universitet som deltar i programmet. KAW har beviljat SLU medel för rekrytering av två framtida akademiska ledare inom data-driven life science på området Evolution och biodiversitet. Den första rekryteringen sker vid skogsvetenskapliga fakulteten i anslutning till forskningsmiljön UPSC (Umeå Plant Science Center). Den andra rekryteringen kommer att genomföras 2024 vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. Inom programmet kommer även ett stort antal anställningar (doktorander, industridoktorander, postdocs, industripostdocs) att utlysas i öppen konkurrens. Då finns det möjlighet för forskargrupper vid SLU att engagera sig inom samtliga strategiska ämnesområden.

Aktiviteter på gång

Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om aktuella händelser inom DDLS-programmet är att prenumerera på SciLifeLab:s nyhetsbrev.

  • 22 november 2021 - Den första årliga DDLS-konferensen. Öppet evenemang för alla intresserade (länk till anmälan kommer när evenemanget publicerats).
  • Okt – dec 2021 - Minisymposier kring de olika strategiska ämnesområdena (länkar kommer när de publicerats)

Utlysningar inom programmet

När programmet utlyser bidragsmedel (med start 2024) kommer informationen att läggas upp här och kommuniceras via Grants Office nyhetsbrev och andra kanaler.

Mer information om programmet

DDLS-programmet har en egen webb-portal på SciLifeLabs hemsida.

Den (ännu inte fastställda) strategin för programmet finns att läsa här.

Kontaktuppgifter

Sara Hallin (inst. skoglig mykologi och växtpatologi) och Pär Ingvarsson (inst. växtbiologi) är SLU:s representanter i den nationella referensgruppen för DDLS-programmet.

Niklas Nordquist (planeringsavdelningen) är SLU:s administrativa kontaktperson mot programmet.

Hanna Lindroos (Data Management Support) är SLU:s kontaktperson mot programmet i datahanteringsfrågor.