Tidsredovisning i UBW-webb

Senast ändrad: 19 maj 2022
Unit4 Business World Logotype. Illustration.

All tidsredovisning inom SLU sker i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World). Institutionen för Akvatiska resurser har tidredovisat i UBW sedan år 2011 och från och med år 2016 används modulen även av fler institutioner/avdelningar.

UBW används även för SLU:s redovisning och är SLU:s budgetverktyg. Information om dessa delar av UBW behandlas inte här utan du kan läsa om detta på sidan Ekonomisystemet UBW.

 

Behörighet att tidsredovisa

Behörigheten ges till alla anställda som arbetar på en institution/avdelning som använder UBW för tidsredovisning. Behörighetsadministreringen sköts av institutionens/avdelningens administratör.

 

Inloggning

Tidsredovisningen sker i UBW:s webbgränssnitt UBW-webb. Du når inloggningssidan från länken UBW-webb eller via medarbetarwebbens startsida under Verktyg och system.

Inloggningen sker via ditt AD-konto (samma uppgifter som när du loggar in på din dator) och förutsatt att du har behörighet till systemet blir du inloggad omedelbart.

 

Manualer för tidsredovisning

För dig som tidredovisar

 

För dig som attesterar

 

För dig som administrerar

 

E-guider för tidsredovisning

Förutom manualer finns även e-guider (filmer) som visar hur man tidsredovisar i UBW webb. Du hittar dessa här:

Tidregistrering i UBW

 

Historik för tidsredovisning i systemet Maya

Vissa institutioner/avdelningar tidredovisade tidigare i systemet Maya. Sedan januari 2016 finns Maya inte längre kvar inom SLU men historiken är fortfarande återsökningsbar. Du hittar denna på arbetsplatsen (sharepoint)  Maya - tidsredovisning.