Tidredovisning i UBW-webb

Senast ändrad: 20 augusti 2019
UBW Logga.jpg

All tidredovisning inom SLU sker i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World). Institutionen för Akvatiska resurser har tidredovisat i UBW sedan år 2011 och från och med år 2016 används modulen även av fler institutioner/avdelningar.

UBW används även för SLU:s redovisning och är SLU:s budgetverktyg. Information om dessa delar av UBW behandlas inte här utan du kan läsa om detta på sidan Ekonomisystemet UBW.

 Systemet hette tidigare Agresso.

Behörighet att tidredovisa

Behörigheten ges till alla anställda som arbetar på en institution/avdelning som använder UBW för tidredovisning. Behörighetsadministreringen sköts av institutionens/avdelningens administratör.

 

Inloggning

Tidredovisningen sker i UBW:s webbgränssnitt UBW-webb. Du når inloggningssidan från länken UBW-webb eller via medarbetarwebbens startsida under Verktyg och system.

Inloggningen sker via ditt AD-konto och förutsatt att du har behörighet till systemet blir du inloggad omedelbart.

 

Manualer för tidredovisning

För dig som tidredovisar

 

För dig som attesterar

 

För dig som administrerar

 

E-guider för tidredovisning

Förutom manualer finns även e-guider (filmer) som visar hur man tidredovisar i UBW webb. Du hittar dessa här:

Tidregistrering i UBW

 

Historik för tidredovisning i systemet Maya

Vissa institutioner/avdelningar tidredovisade tidigare i systemet Maya. Sedan januari 2016 finns Maya inte längre kvar inom SLU men historiken är fortfarande återsökningsbar. Du hittar denna på arbetsplatsen (sharepoint)  Maya - tidredovisning.

 

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se