Anmälan till SWARMA 2023 i Bryssel

Senast ändrad: 15 september 2023
swarma logga

Den 25 - 26 oktober anordnas årets nätverksträff inom SWARMA i Bryssel, denna gång med fokus på EU-finansiering. Vad gäller konferensavgiften så ligger den preliminärt på 2200 kronor men kan komma att justeras uppåt eller nedåt, troligen nedåt. Avgiften inkluderar lokalkostnader, lunch/fika bägge dagarna samt konferensmiddag den 25:e oktober. Observera att studiebesöken än så länge är preliminära men kryssa gärna i önskat alternativ. Sista anmälningsdagen har vi satt till den 29:e september 2023.

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.
Jag deltar gärna i middagen den 25:e oktober:
Jag deltar gärna i studiebesök på eftermiddagen den 25:e oktober med fokus på (kryssa i ETT alternativ):
På eftermiddagen den 26:e oktober ordnas det med lokaler för de subgrupper inom SWARMA som har önskat detta. För vår planering kryssa i ETT alternativ nedan: