Upphandling av framtida ekonomisystem

Senast ändrad: 19 maj 2022
En grön växt som växer ur en hög med mynt. Foto med illustration.

Under hösten 2019 har ekonomiavdelningen, i nära samarbete med representanter från verksamheten, utfört en förstudie inför införande av ett framtida ekonomisystem. Förstudien har lett till ett beslut till att SLU ska göra en egen upphandling. Förstudien har levererat en kravspecifikation att använda i upphandlingen.

Behovsanalysen som gjordes under hösten 2019 har legat till grund för arbetet med att kravställa det framtida ekonomisystemet och upphandling är påbörjad med målet att ha ett nytt avtal klart under hösten. Andreas Ekdahl från IT-avdelningen som deltagit i FES projektgrupp är projektledare för anskaffningsprojektet.

Vi befinner oss nu i upphandlingsfasen, vilken omfattas av absolut sekretess. Ny information kommer därför att tillgängliggöras först efter att uppdrag tilldelats den leverantör som ska leverera systemet.  


Kontaktinformation