Upphandling / avrop av framtida ekonomisystem

Senast ändrad: 24 maj 2019
Nytt ekonomisystem.png

Under hösten 2019 kommer ekonomiavdelningen, i nära samarbete med representanter från verksamheten, att utföra en förstudie inför införande av ett framtida ekonomisystem. Förstudien kommer bland annat leda till ett beslut till om SLU ska avropa befintligt ramavtal eller göra en egen upphandling. Förstudien ska även leverera en kravspecifikation att använda i kommande upphandling eller avrop.

Denna sida kommer att innehålla mer information när SLU fattat beslut om att avropa ekonomisystem på befintligt ramavtal eller göra en egen upphandling.


Kontaktinformation

Malin Klevebrand
Systemekonom, projektledare för Förstudie framtida ekonomisystem
Ekonomiavdelningen, SLU

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se