Implementering av framtida ekonomisystem

Senast ändrad: 19 maj 2022
En grön växt som växer ur en hög med mynt. Foto med illustration.

Upphandlingen kommer att efterföljas av en implementering av ekonomisystemet. Beroende på vilken systemleverantör som vinner kommer implementeringsfasen bli större eller mindre. I samband med implementeringen  vi troligtvis införa vissa justeringar av ekonomimodellen.

Implementering av ekonomisystemet

Efter att upphandlingen/avropet är klart och det nya avtalet är påskrivet följer en implementering av ekonomisystemet. Målsättningen är att systemet ska implementeras år 2021/2022. Eftersom det nuvarande avtalet går ut augusti 2023 har vi då lite marginal om det är så att implementeringen fördröjs och/eller tar längre tid än beräknat.

Beroende på om det är vår nuvarande eller en ny systemleverantör som vinner upphandlingen/avropet kommer implementeringen vara mindre eller mer omfattande. Även om vi landar i samma system som vi har idag kommer ändå vissa förändringar att göras, till exempel planerar vi då att börja om i ett nytt företag. Även förändringar i ekonomimodellen kommer att påverka systemet i viss grad.

Evenuella justeringar i ekonomimodellen träder i kraft

I samband med förstudien görs en översyn av tillämpliga delar av ekonomimodellen och eventuella förändringar av denna kommer att träda i kraft i samband med implementeringen.