Implementering av framtida ekonomisystem

Senast ändrad: 05 juni 2019
Nytt ekonomisystem.png

Upphandlingen/avropet kommer att efterföljas av en implementering av ekonomisystemet. Beroende på vilken systemleverantör som vinner kommer implementeringsfasen bli större eller mindre. I samband med implementeringen  vi troligtvis införa vissa justeringar av ekonomimodellen.

Implementering av ekonomisystemet

Efter att upphandlingen/avropet är klart och det nya avtalet är påskrivet följer en implementering av ekonomisystemet. Målsättningen är att systemet ska implementeras år 2021/2022. Eftersom det nuvarande avtalet går ut augusti 2023 har vi då lite marginal om det är så att implementeringen fördröjs och/eller tar längre tid än beräknat.

Beroende på om det är vår nuvarande eller en ny systemleverantör som vinner upphandlingen/avropet kommer implementeringen vara mindre eller mer omfattande. Även om vi landar i samma system som vi har idag kommer ändå vissa förändringar att göras, till exempel planerar vi då att börja om i ett nytt företag. Även förändringar i ekonomimodellen kommer att påverka systemet i viss grad.

Evenuella justeringar i ekonomimodellen träder i kraft

I samband med förstudien görs en översyn av tillämpliga delar av ekonomimodellen och eventuella förändringar av denna kommer att träda i kraft i samband med implementeringen.


Kontaktinformation

Malin Klevebrand
Systemekonom, projektledare för Förstudie framtida ekonomisystem
Ekonomiavdelningen, SLU

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se