Medlemmar i SET

Senast ändrad: 25 juni 2019

SET-medlemmar och adjungerade

Ylva Hillbur, Vice rektor internationella relationer

Göran Ståhl, Dekan S

Torleif Härd, Dekan NJ

Lena Ekelund Axelson, Prodekan LTV

Dirk-Jan De Koning, Dekan V

Marnie Hancke, Forskningssekreterare NJ

Olle Håstad, Forskningssekreterare V

Geir Löe, Internationell handläggare

Tomas Österman, Forskningssekreterare LTV

Ulrika Ganeteg, Forskningssekreterare S

Ioannis Dimitriou, Forskningssekreterare SLU Global

Karl Jäghagen, Stf enhetschef Grants Office

Staffan Lund, Enhetschef Grants Office

Adjungts

Harry Blokhuis, Ordförande för SLU EU Team sedan 2009

Michelle Cleary, Forskningskoordinator

Caroline Grabbe, Forskningskoordinator

Fiona Reid, Forskningskoordinator

Ulf Westerlund, Forskningskoordinator

Miika Wallin, Chef ledningskansliet

Lars Erik Lindell, Forskningsrådgivare