Visma Proceedo byter databas – Proceedo stängt helgen 20-22 mars

Senast ändrad: 19 maj 2022
Logotype för systemet Proceedo. Skärmklipp.

Helgen 21-22 mars 2020 byter Visma Proceedo databas. Detta medför ett servicefönster med nedtid för systemet från fredag 20 mars kl. 17.00 till måndag den 23 mars kl. 06.00 svensk tid. Under denna tid kommer Visma Proceedo inte kunna nyttjas. 

Vi informerar om detta redan nu så verksamheten kan planera sina inköp och hantera fakturor utifrån att systemet kommer att ligga nere denna period. Leverantörsportalen kommer inte att vara tillgänglig för leverantörer.

Upp till två veckor efter detta servicefönster kan systemet vid behov behöva ytterligare underhåll som eventuellt kan innebära nedtid under kortare perioder. Sådant underhåll kommer i största möjliga mån förläggas nattetid. Vi kommer att hålla verksamheten informerad om underhåll behöver göras på dagtid.