Förändring i fritextformulären

Senast ändrad: 11 juni 2018
Logotype för systemet Proceedo. Skärmklipp.

På grund av systemförändringar har vi tvingats att ändra fritextformulären och gamla fritextbeställningar kan därmed inte återanvändas.

Visma har gjort en förändring i systemet som innebär att vi behöver ändra en detalj i fritextformulären. Detta innebär tyvärr att man inte kommer att kunna återanvända gamla fritextbeställningar eller skapade mallar baserade på fritextbeställningar.

Vi försöker i största möjliga mån att undvika att göra förändringar för att detta inte ska inträffa, men eftersom funktionaliteten förändrats hade vi nu inget val.