Driftstörning vid SSO-inlogg i Proceedo

Senast ändrad: 19 maj 2022

Förnärvarande har vi driftstörningar som påverkar flera system på SLU. Ett av dessa system är vår SSO-inloggning och därmed kan vi inte logga in i Proceedo via vår portal på medarbetarwebben. Felsökning pågår och vi försöker komma tillrätta med problemet så snabbt som möjligt. Har ni något som akut måste hanteras i Proceedo så kan ni kontakta ekonomisystem@slu.se så ger vi en tillfällig lösenordsinloggning via länk till Proceedos hemsida.


Kontaktinformation