Attestera fakturor som förfaller i april senast kl 09:00 torsdagen den 18/4

Senast ändrad: 16 april 2019
Logotype för systemet Proceedo. Skärmklipp.

Med anledning av uppgradering av ekonomisystemet Agresso måste fakturor med förfallodatum i april attesteras senast 09:00 torsdagen den 18 april.

Under vecka 17 (veckan efter påsk) kommer ekonomisystemet Agresso att uppgraderas, vilket innebär att inga betalningar kommer att skickas till banken den veckan. Med anleding av detta måste fakturor som förfaller i april attesteras senast 09:00 torsdagen den 18/4 för att hinna gå med sista sändningen av betalningar till banken.


Kontaktinformation