Utlysningar

Repatrieringsanslag

Publicerad: 06 mars 2024

Repatrieringsanslaget kan sökas inom ÅForsks fokusområden – energi, miljö, hållbarhet, utveckling av processer, infrastruktur, material, produkter från förnybara källor och säkerhet. Anslaget är på två år och totalt 2 mnkr.

Ansökan senast: 2024-09-30
Finansiär: ÅForsk

Relaterade sidor:


Kontaktinformation