Utlysningar

Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024

Publicerad: 16 maj 2024

Den här utlysningen syftar till att möjliggöra för kommuner och regioner att öka sin förmåga och kapacitet att främja en omställning mot klimatneutralitet samtidigt som de prioriterar social hållbarhet. Kommuner och regioner ges genom utlysningen möjlighet att undersöka respektive skala upp och vidareutveckla ett nytt arbetssätt eller lösning som kan bidra till både klimatneutralitet och social hållbarhet. Utlysningen är en satsning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Ansökan senast: 2024-09-04 14:00
Finansiär: Formas

Relaterade sidor:


Kontaktinformation