Utlysningar

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (höstens utlysning)

Publicerad: 17 maj 2024

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.

Ansökan senast: 2024-09-17
Finansiär: Vetenskapsrådet

Relaterade sidor:


Kontaktinformation