Utlysningar

Impact Innovation: Samverkan för Hållbart vatten för alla

Publicerad: 16 maj 2024

Erbjudandet ingår i programmet Water Wise Societies, som är en del av Impact Innovation, en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Det riktar sig till aktörer från olika sektorer, branscher och organisationer som i samverkan vill åstadkomma en systemomställning för hållbar vattenhantering – för människa, samhälle, näringsliv och miljö. Erbjudandet finansierar genomförbarhetsstudier och ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar inom programmet.

Ansökan senast: 2024-08-27 14:00
Finansiär: Vinnova, Formas, Energimyndigheten

Relaterade sidor:


Kontaktinformation